Razvojne evaluacije BiHMOD BiHMOD je model za mikrosimulacije efekata izmjena poreza i socijalnih davanja za Bosnu i Hercegovinu na osnovu EUROMOD platforme koja je razvijena kao odgovor na rastuće potrebe za ex-ante analizom javnih politika u BiH DETALJNIJE Društvena istraživanja DASS-BIH DASS-BiH (Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini) je nacionalna služba čija je uloga osigurati dugoročno očuvanje i diseminaciju kvantitativnih i kvalitativnih podataka iz istraživanja u oblasti društvenih nauka. DETALJNIJE Nezavisni think-tank Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu Grupa istraživačkih organizacija i istraživača sa zapadnog Balkana koji rade na pitanjima države blagostanja pokrenula je razvoj Regionalne platforme sa ciljem da angažuje najistaknutije istraživače, te političke, poslovne i druge lidere društva da oblikuju regionalnu agendu socijalne države blagostanja, tako doprinoseći poboljšanju socijalne dimenzije evropskih integracija na zapadnom Balkanu. DETALJNIJE
Go to Top