Konferencija “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”

Naši istraživači učestvovali su na konferenciji pod nazivom “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”,  koja je održana je 22. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radionicu su otvorili Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Žarković, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke i Will…

Održana radionica Mreže za migracije na Zapadnom Balkanu (WB-MIGNET), u Sarajevu, 14.decembra 2018. godine

U petak, 14.12.2018. godine u Sarajevu održana je radionica “Mreže za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu”, koja je okupila istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj događaj je organiziran uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Pored istraživača učesnici na radionici su bili i studenti sa različitih univerziteta u Sarajevu. U…

Publikovan “Priručnik Za organizatore obuka odraslih”

Priručnik “Za organizatore obuka odraslih”, sa smjernicama i instrumentima za planiranje, provođenje i evaluaciju programâ stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih je publikovan. Priručnik je kreiran za program “Prilika plus”, a razvio ga je Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja. Priručnik je razvijen kroz aktivnu participaciju centara za obrazovanje odraslih, na temelju njihovih iskustava i…

Naš istraživač na radionici „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“, Univerzitet u Warwicku, 6. i 7. decembar 2018

Naš istraživač Nermin Oruč učestvovao je na radionici pod nazivom „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“. Radionica je održana na Univerzitetu Warwick 6-7. decembra 2018. godine. Nermin je predstavio nedavne trendove na tržištu rada i socijalne politike na Zapadnom Balkanu. Cilj ove radionice bio je okupiti mlade istraživače, starije akademike, kreatore politika i članove civilnog društva…

Počela je evaluacija GGF Fonda

Naš centar, u konzorcijumu kojeg predvodi Ecorys, učestvuje u implementaciji projekta Nezavisnog monitoringa, evaluacije i učenja Fonda za dobro upravljanje – Good Governance Fund (GGF). GGF je adekvatan, prilagodljiv i vođen potražnjom fond, uglavnom fokusiran na podršku ekonomske reforme i reforme uprave u Ukrajini, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Mi kao konzorcijum podržaćemo…

Prezentacija na SVOC konferenciji, Budimpešta, 29. i 30. novembra 2018. godine

Naš istraživač Nermin Oruč predstavio je rad na 4. konferenciji o ulozi države u različitim vrstama kapitalizma (SVOC), održanoj na CEU, Budimpešta, 29. i 30. novembra 2018. godine. Njegova prezentacija pod nazivom “Vrste tranzicije u jugoslovenskim državama nasljednicama: institucije tržišta rada i nejednakost” i zasniva se na njegovom radu kao gostujućem saradniku na Međunarodnom institutu…

WB MIGNET u Sarajevu organizuje radionicu

U svjetlu kontinuirane dugoročne saradnje u regionu Mreža za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu, uz podršku Ministarstva obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo organizuje događaj “Radionica Mreže za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu”, 14.12.2018.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) iz Bosne i Hercegovine koordinator je mreže WB…

OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija

Predstavnici CREDI-a prisustovali su radionici pod nazivom „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ koja je održana u Tuzli, 23.11.2018. godine. Radionicu su organizovali Centar za ekologiju i energiju i Fondacija Krila nade, u okviru projekta Balkan Monitoring Public Finances (BMPF) podržanog od strane Europske Unije. Ovom prilikom su predstavnici CREDI-a prezentovali projekat pod…

Specijalno izdanje “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”

Zadovoljstvo nam je predstaviti specijalno izdanje časopisa “Journal of Balkan and Near Eastern Studies” koji se sastoji od članaka koji su prezentirani na drugoj godišnjoj konferenciji istraživačke Mreže za migracije Zapadnog Balkana (WB – MIGNET) koja je održana u Sarajevu 2017. godine. Pored ovog online izdanja koje je dostupno ovdje, u narednoj godini biti će…

Konferencija ,,Prilike i izazovi energetske tranzicije”

Predstavnici CREDI-a prisustvovali su konferenciji ,,Prilike i izazovi energetske tranzicije” koju je organizovao Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU. Ova konferencija je dio projekata „Energetska politika za zaštitu klime“ i „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“. Održana je u Tuzli, 23.11.2018. godine. U radu…