Prezentacija na SVOC konferenciji, Budimpešta, 29. i 30. novembra 2018. godine

Naš istraživač Nermin Oruč predstavio je rad na 4. konferenciji o ulozi države u različitim vrstama kapitalizma (SVOC), održanoj na CEU, Budimpešta, 29. i 30. novembra 2018. godine. Njegova prezentacija pod nazivom “Vrste tranzicije u jugoslovenskim državama nasljednicama: institucije tržišta rada i nejednakost” i zasniva se na njegovom radu kao gostujućem saradniku na Međunarodnom institutu…

WB MIGNET u Sarajevu organizuje radionicu

U svjetlu kontinuirane dugoročne saradnje u regionu Mreža za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu, uz podršku Ministarstva obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo organizuje događaj “Radionica Mreže za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu”, 14.12.2018.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) iz Bosne i Hercegovine koordinator je mreže WB…