Održan Dan otvorenih vrata InQuire Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator”

InQuire Evidence to Policy Hub je organizovao Dan otvorenih vrata Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator” 13.10.2021. godine u on-line formatu. Događaju su prisustovali mladi istraživači koji su prethodno iskazali zaintresiranost za učešće u programu. Na početku događaja je direktor istraživanja CREDI-a, dr. Nermin Oruč ukratko prezentovao centar kao istraživačku infrastrukturu za društvena istraživanja u…

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno…

Poziv za registraciju za „Istraživački inkubator“ program podrške za mlade istraživače

CREDI, objavljuje poziv za registraciju druge generacije polaznika programa „Istraživački inkubator“, koji implementira u okviru svog InQuire Evidence2Policy Hub-a. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade metodološki validnih istraživačkih prijedloga projekata čija implementacija treba rezultirati u nalazima koji su relevantni za diskusiju i donošenje…

Studija praćenja diplomiranih studenata – sastanak i konsultacije sa ETF-om

CREDI centar je 05.10.2021. godine organizirao konsultativni sastanak na temu studija praćenja (tracer studije) diplomiranih studenata. Na sastanku je Cristina Mereuta, ključni ekspert European Traning Foundation (ETF-a) za studije praćenja, uposlenicima CREDI-a prezentirala svoja iskustva u implementaciji ovih studija u drugim državama, nakon čega je uslijedila diskusija na temu implementacije takve studije u BiH. Studije…

CREDI je postao član Evropske mreže za monitoring regionalnog tržišta rada

Kao vodeći istraživački institut u oblasti tržišta rada i sa ekspertizom u analizi lokalnog tržišta rada, CREDI je postao član Evropske mreže za monitoring regionalnog tržišta rada (eng. European Network on Regional Labour Market Monitoring – EN RLMM). Mreža nastoji dalje razvijati i širiti koncepte i instrumente koji se koriste u monitoringu tržišta rada na…

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Vijećem mladih Kantona Sarajevo

Dana 30.09.2021. godine u prostorijama CREDI centra potpisan je Sporazum o saradnji sa Vijećem mladih Kantona Sarajevo. Ovim dokumentom ozvaničena je saradnja između ove dvije organizacije koja će se zasnivati na zajedničkom radu i implementaciji projekata i aktivnosti u cilju poboljšanja položaja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Prva zajednička aktivnost koja je dogovorena i…

Učešće na konferenciji Spa-ce.net mreže

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na konferenciji Mreže Spa-ce.net pod nazivom „21. godina 21. stoljeća – Izazov zajedničke budućnosti Zapadnog Balkana“. Konferencija je organizovana 21. i 22. septembra 2021. u Beogradu, Srbija, u formi hibridnog događaja. Organizatori konferencije bili su Network of Spatial Research and Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe…

Učešće na YourJob regionalnj konferenciji

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na YourJob regionaloj konferenciji koju je Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s partnerima iz regije, u okviru regionalnog YourJob projekta Caritasa Austrije, organizirao od 28. do 30. septembra 2021. godine uz sudjelovanje i doprinos predstavnica Caritasa Austrije gđe Birgit Ertl i gđe Martina Maetzl. Naš direktor istraživanja Nermin…

Predstavljamo vam polaznike i mentore InQuire Research Incubator programa: Inga Kotlo i Dženeta Karabegović

InQuire Research Incubator* je program koji podržava studente postidplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u razvoju metodologije istraživanja u društvenim naukama. Rad sa prvom generacijom polaznika programa započet je u februaru 2021. godine kroz 15-sedmičnu obuku iz dizajniranja prijedloga projekata, te organizaciju diskusija i radionica sa učesnicima programa. Osim obuke, svi…

Učešće na WageIndicator radionici: Globalno prikupljanje podataka o troškovima života: Uvidi i izazovi WageIndicatorovog tima

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je u radionici koju je Fondacija WageIndicator organizirala 12. jula 2021. CREDI je partner WageIndicator fondacije u prikupljanju podataka o troškovima života za regiju zapadnog Balkana. Podaci se prikupljaju sa relevantnih web-trgovina za različite regije u odgovarajućim zemljama. Više informacija o anketi o troškovima života možete pronaći ovdje. Radionica se…