Prvi sastanak sa kandidatima u okviru InQuire Research Incubator programa podrške

Nakon serije pojedinačnih sastanaka koje je tim InQuire-a održao sa svim kandidatima koji su izabrani za InQuire Research Incubator program podrške studentima postdiplomskih studija, prvi zajednički radni sastanak organizovan je 03.02.2021. godine. Na sastanku je prisutnim kandidatima prezentovan plan i program 15 radionica, način povezivanja i saradnje sa mentorima-savjetnicima, te mogućnosti koje mogu koristiti u…