Održana Prva radionica InQuire Research Incubator programa podrške

U okviru InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH održana je Prva radionica sa kandidatima iz prvog kohorta. Radionica je organizovana 16.02.2021. u prostorijama CREDI centra, uz mogućnost praćenja on-line putem. Tema prve radionice bila je Određivanje istraživačkog problema i svrhe istraživanja. Prvi korak u procesu dizajniranja istraživanja je identificiranje…