Nastavak implementacije InQuire Research Incubator programa: 12. radionica

U nastavku implementacije InQuire Research Incubator programa podrške održana je dvanaesta radionica 11.05.2021. u on-line formatu. Prema usvojenom planu i programu, na ovoj radionici smo nastavili sa prezentacijom nacrta prijedloga istraživanja naših polaznika. Na ovoj radionici je svoj prijedlog projekta prvo predstavila kolegica Anisa Šišić-Topalović. Anisa radi na temi „Ocjena Balassa – Samuelsonovog efekta u…