Učešće na konferenciji u Istanbulu

Ilma Kurtović, istraživačica u CREDI centru, je prisustvovala konferenciji posvećenoj migracijama, te radionici na temu umrežavanja međunarodnih NVO koje se bave pitanjima migracija i međunarodne zaštite. Konferencija i radionica su održani 8-11 februara 2022. godine u Istanbulu. ICE (International Consulting Expertise) i Eurasia Social Change, u saradnji sa direkcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za…