Učešće na konferenciji u Ankari

Nermin Oruč, istraživač u CREDI centru, je prisustvovao konferenciji posvećenoj migracijama, te radionici na temu umrežavanja međunarodnih NVO koje se bave pitanjima migracija i međunarodne zaštite. Konferencija i radionica su održani 15-18. februara 2022. godine u Ankari. ICE (International Consulting Expertise) i Eurasia Social Change, u saradnji sa direkcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za…