Novi projekat: Unapređivanje aktivnih mjera zapošljavanja kako bi se stavio jači fokus na razvoj ljudskih resursa

Novi projekat na kojem će CREDI centar raditi u narednom periodu jeste „Pregled politika i preporuke: Unapređivanje aktivnih mjera zapošljavanja kako bi se stavio jači fokus na razvoj ljudskih resursa“. Projekat je podržan od strane Vlade Švicarske kroz aktivnosti projekta MarketMakers. U okviru ovog projekta, članovi tima CREDI centra nastojat će da kroz različite aktivnosti…

CREDI na Fairwork Samitu 2022 u Bogoti

U okviru implementacije Fairwork projekta ocjenjivanja uslova rada na digitalnim platformama kojeg implementira CREDI centar u saradnji sa Oxford Univerzitetom i Centrom društvenih nauka iz Berlina, članica Fairwork tima u BiH, Amela Kurta učestvovala je na globalnom Fairwork Samitu 2022. Samit je održan u periodu 24.-26.10.2022. godine u Bogoti, Kolumbija i okupio je članove Fairwork…