Konferencija o migracijama (TMC) 2023 Hamburg

Konferencija o migracijama (TMC) je najveći globalni naučni događaj koji se održava svake godine. Ove godine domaćin TMC-a je Pravni fakultet Univerziteta u Hamburgu, Njemačka. Rok za predaju radova za konferenciju je 15. mart 2023. godine. TMC je mjesto za akademike, kreatore politike, praktičare, studente i sve koji su zainteresovani za inteligentne debate i diskusije…