CREDI ZAPOŠLJAVA: VEĆI BROJ ANKETARA ZA ANGAŽMAN ŠIROM BIH

CREDI zapošljava: Veći broj anketara za angažman širom BiH   Potreban nam je veći broj anketara (M/Ž) za nekoliko telefonskih i terenskih anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. Posebno su nam potrebni anketari sa područja sljedećih kantona: Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10. (Potreban veći broj anketara sa ovih…

CREDI na ESAP2 regionalnoj radionici sa zavodima za zapošljavanje sa Zapadnog Balkana

Naši eksperti za politike tržišta rada, Nermin Oruč i Amela Kurta, sudjelovali su na regionalnoj radionici kako bi predstavili nalaze Izvještaja o klasifikaciji politika tržišta rada (eng. LMP) na Zapadnom Balkanu (ZB) i Mape puta za njihovo usklađivanje s praksom EU. Radionicu je organizovao RCC ESAP 2 projekat 05.10.2023. godine u Budvi, Crna Gora. Predstavljeni…