Novi EU projekat u okviru CREDI-a

CREDI je partner na projektu “JUSTMIG – SUSTAINABLE AND SOCIALLY JUST TRANSNATIONAL SECTORAL LABOUR MARKETS: INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR MARKET ADJUSTMENT TO THE RISE IN TEMPORARY LABOUR MIGRATION” (Grant broj 101126535), kojeg finansira Evropska komisija. JUSTMIG projekt kombinuje inovativni pristup istraživanju i prikupljanju podataka o dinamici tržišta rada u uslužnim i proizvodnim podsektorima u 6…