Anticipiranje migracija kao tema pete sesije regionalnog InQuire programa

Regionalni InQuire Migration Research Laboratory Program nastavlja se petom sesijom koja je održana 22.02.2024. godine u online modalitetu. Sesije se u okviru programa održavaju sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Učesnici su u okviru pete sesije imali priliku čuti više o metodama anticiparanja budućih migracionih kretanja, kao i…