Evaluacije programa i politika kao tema osme sesije InQuire programa

U nastavku implementacije regionalnog InQuire programa, odražana je osma sesija sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Sesija je održana 14.03.2024. godine u online formatu. U okviru ove sesije učesnici su imali priliku slušati na temu evaluacije programa za poboljšanje života tranzitnih migranata. Sesiju su vodili iskusni istraživači CREDI centra. U okviru sesije učesnici…