JUSTMIG radionica u BiH

CREDI je 16. maja 2024. organizovao nacionalnu radionicu u okviru projekta JUSTMIG u hibridnom modalitetu. Radionica je dio projekta koji finansira EU „JUSTMIG – Održiva i socijalno pravedna transnacionalna sektorska tržišta rada za imigrante koji rade na privremenim poslovima“ (Grant br. 101126535). Opšti cilj JUSTMIG projekta je pružiti inovativnu analizu i prikupljanje podataka o novoj…