CREDI je izabran da pruži stručnu podršku za razvoj akcionih planova za unapređenje kvaliteta obrazovanja u BiH

Na osnovu Izjave o transformaciji obrazovanja od strane ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini (BiH) iz juna 2022. godine, i u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Dječijim fondom Ujedinjenih naroda (UNICEF), Uredom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EU u BiH), Misijom OSCE-a u Bosni…