Održana deseta sesija regionalnog InQuire programa

Prva faza regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program uspješno je završena desetom sesijom koja je održana 28.03.2024. godine u online formatu. Program se implementira sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Deseta sesija fokusirala se na temu migracija i integracije na primjeru dva studija slučaja iz Hrvatske. Sesiju je…

Tema devete sesije regionalnog InQuire programa bile su migracije na Kosovu

Deveta sesija regionalnog programa InQuire Migration Research Laboratory odražana je 21.03.2024. u online format. Sesija je održana sa učesnicima iz regije Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. U okviru devete sesije učesnici su imali priliku slušati prezentaciju na temu Migracije na Kosovu i njihov efekat na tržište rada, a sesiju je vodila…

Evaluacije programa i politika kao tema osme sesije InQuire programa

U nastavku implementacije regionalnog InQuire programa, odražana je osma sesija sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Sesija je održana 14.03.2024. godine u online formatu. U okviru ove sesije učesnici su imali priliku slušati na temu evaluacije programa za poboljšanje života tranzitnih migranata. Sesiju su vodili iskusni istraživači CREDI centra. U okviru sesije učesnici…

Novi regionalni projekat za borbu protiv neformalnog zapošljavanja na online platformama

CREDI, u konzorcijumu sa Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” iz Albanije i Centrom za istraživanje javnih politika – CENTER iz Srbije, izabran je od strane Fonda Zapadnog Balkana (WBF) za provođenje projekta pod nazivom „Inicijativa Zapadnog Balkana za borbu protiv neformalnog zapošljavanja na online platformama”. Primarni cilj ovog projekta je olakšati naučnu razmjenu i jačanje…

Unutrašnje migracije i depopulacija su bile teme sedme sesije regionalnog InQuire programa

Održana je sedma sesija regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a u online modalitetu. Sesija je održana 07.03.2024. godine sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, te uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. U okviru sedme sesije učesnici su imali priliku slušati na temu unutrašnjih migracija i depopulacije, na primjeru istraživanja iz Sjeverne Makedonije. Ovu sesiju…

Istraživački projekat o transparentnosti i koordinaciji u državnoj pomoći i stranim direktnim investicijama na Zapadnom Balkanu

CREDI, u konzorcijumu sa članovima regionalne WEBEcon mreže, izabran je od strane Open Society Foundations – Western Balkans za sprovođenje istraživanja u okviru projekta „Državna pomoć i direktna strana ulaganja u zemljama Zapadnog Balkana: Podsticanje transparentnosti i stvaranje prostora za regionalnu koordinaciju politika ulaganja”. Opšti cilj projekta je poboljšanje transparentnosti i prikupljanje dokaza o državnoj…

Šesta sesija regionalnog InQuire programa

U nastavku implementacije regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a održana je šesta sesija sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Sesija je održana u on-line modalitetu 29.02.2024. godine. Šestu sesiju je vodila profesorica dr. Saime Özçürümez sa Odsjeka za sociologiju Prirodno-matematičkog i fakulteta književnosti Başkent univerziteta iz Turske. Profesorica…

Anticipiranje migracija kao tema pete sesije regionalnog InQuire programa

Regionalni InQuire Migration Research Laboratory Program nastavlja se petom sesijom koja je održana 22.02.2024. godine u online modalitetu. Sesije se u okviru programa održavaju sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Učesnici su u okviru pete sesije imali priliku čuti više o metodama anticiparanja budućih migracionih kretanja, kao i…

Četvrta sesija regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a

U nastavku realizacije regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a koji se implementira sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, organizovana je četvrta sesija 15.02.2024. godine u online modalitetu. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Četvrta sesija bila je posvećena temi istraživanja faktora pritiska i privlačenja u migracijama, a sesiju je vodila istraživačica…

Nastavak regionalnog InQuire programa: Održana treća sesija

U okviru regionalnog InQuire Research Laboratory programa održana je on-line treća sesija 07.02.2024. godine. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže sa učesnicima sa Zapadnog Balkana i Turske. Nakon iskazanog interesovanja učesnika u programu za nastavak prve sesije o osnovnim pojmovima i terminologiji koja se koristi u istraživanju migracija, u okviru treće sesije je…