Prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja

U okviru implementacije Fairwork projekta u BiH održana je prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja. Prezentacija je održana 07.09.2023. i na istoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, kompanija, platformi, sindikata, udruženja poslodavaca, međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija. Članovi Fairwork tima su prisutnima na radionici predstavili projekat, metodologiju i ciljeve istraživanja, kao i ključne rezultate istraživanja,…

CREDI zapošljava: potreban veći broj anketara

Potreban nam je veći broj anketara (M/Ž) za nekoliko telefonskih i terenskih anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na…

NOVI PROJEKAT U CREDIJU

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI), u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, provodi istraživanje na području cijele BiH o mišljenjima i očekivanjima roditelja od škola i obrazovnih vlasti u pogledu kvaliteta obrazovanja i školskog okruženja. Cilj ovog istraživanja je izraditi preporuke za obrazovne vlasti u BiH kako bi se unaprijedio…

NOVI PROJEKAT: Angažman mladih u procesima upravljanja i odlučivanja

Kroz tendersku proceduru CRS-a, CREDI je odabran da radi na projektu „Angažman mladih u procesima upravljanja i odlučivanja.“ U okviru ovog projekta, CREDI će ispitati uticaj CRS projekta PRO-Budućnost na smisleno angažovanje mladih u upravljačkim strukturama i procesu donošenja odluka. CREDI i njegov Odjel za prikupljanje podataka prikupit će relevantne podatke provodeći ankete, intervjue i…

CREDI ZAPOŠLJAVA: POTREBAN VEĆI BROJ ANKETARA ZA TELEFONSKO ANKETIRANJE

Potreban nam je veći broj anketara (M/Ž) za telefonsko anketiranje koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje ćemo…

Novi projekat: Mapiranje potencijala BiH da postane međunarodni obrazovni hub

Novi projekat na kojem će CREDI centar raditi u narednom periodu jeste Mapiranje potencijala BiH da postane međunarodni obrazovni hub kojim ćemo analizirati faktore uspjeha pružalaca usluga neformalnog obrazovanja. Klijent za kojeg radimo istraživanje je Fondacija Mozaik, a finansira ga Vlada Švicarske. U okviru ovog projekta provest ćemo istraživanje i analizu koja će nam omogućiti…

Novi projekat: Eksterna evaluacija PREPS projekta kojeg provodi Catholic Relief Services (CRS)

CREDI je dobio novi projekat u okviru kojeg će raditi eksternu evaluaciju PREPS projekta kojeg provodi Catholic Relief Services (CRS). Još od ranih 1990-ih, CRS je vodio operacije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, i igrao važnu ulogu u odgovoru obje zemlje na poplave koje su se desile 2014. godine i njihovom oporavku. Šest opština…

Novi projekat: Unapređivanje aktivnih mjera zapošljavanja kako bi se stavio jači fokus na razvoj ljudskih resursa

Novi projekat na kojem će CREDI centar raditi u narednom periodu jeste „Pregled politika i preporuke: Unapređivanje aktivnih mjera zapošljavanja kako bi se stavio jači fokus na razvoj ljudskih resursa“. Projekat je podržan od strane Vlade Švicarske kroz aktivnosti projekta MarketMakers. U okviru ovog projekta, članovi tima CREDI centra nastojat će da kroz različite aktivnosti…

Prva Fairwork radionica: Ka pravednijim uslovima rada na digitalnim platformama u Bosni i Hercegovini

Fairwork udruženje Univerziteta u Oxfordu u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) iz Sarajeva implementira projekat sa ciljem razvoja inovativnih strategija za ostvarivanje pravednijih radnih standarda u radu na digitalnim platformama u Bosni i Hercegovini. Nagli porast internacionalnih (npr. Glovo) i lokalnih (npr. Korpa) platformi doveo je do većih mogućnosti zapošljavanja…

CREDI uspostavio saradnju sa Univerzitetom u Oxfordu: U narednom periodu provodimo Fairwork istraživanje u BiH

CREDI centar pridružio se Fairwork projektu u okviru kojeg će raditi na ocjenjivanju i rangiranju radnih uslova radnika na platformama.  Fairwork projekat vodi Oxford Internet institut, Univerzitet u Oxfordu i Centar društvenih nauka u Berlinu. Ovaj projekat je razvio metodološki pristup koji koriste istraživači širom svijeta kako bi u skladu sa pet principa pravednog rada…