Zdravlje, klima, društvene nauke: jedinstvena prilika za arhive podataka koja se bave krizom COVID-19

“Reagiranje na hitno stanje COVID-19 predstavlja naučnoj zajednici jedinstvenu priliku za iskorištavanje moći podataka u različitim poljima, a nekoliko partnera FAIRsFAIR projekta igra stratešku ulogu.” – stoji u izvještaju FAIRsFAIR s uključenim informacijama CREDI-ja o aktivnostima DASS-BiH. Cijeli članak možete pronaći ovdje.

Prva FAIRsFAIR radionica o certificiranju

Koordinatorica DASS-a BiH, Amela Kurta, učestvovala je na Prvoj FAIRsFAIR radionici o certificiranju održanoj 6. februara 2020. u DANS-u u Haagu. Radionica je održana u sklopu FAIRsFAIR podrške odabranim repozitorijima za dobijanje CoreTrustSeal certifikata. DASS-BiH je odabran putem postupka prijave na otvoreni poziv zajedno sa još 9 repozitorija. Cilj radionice bio je okupiti predstavnike odabranih…

CREDI kao član OpenAIRE-a

CREDI s ponosom obavještava da nas je Generalna skupština OpenAIRE LE odobrila kao redovnog člana ove europske istraživačke mreže. Prihvatanje članstva odobreno je na Drugom sastanku Generalne skupštine OpenAIRE AMKE, održanom 16. septembra 2019. godine u Portu. Misija OpenAIRE-a je preusmjeravanje naučne komunikacije prema otvorenosti i transparentnosti i olakšavanje inovativnih načina komunikacije i praćenja istraživanja.…

Regionalni okrugli sto „Zakonska i etička ograničenja u upravljanju istraživačkim podacima i Otvorenoj nauci u zemljama Jugoistočne Evrope“

Naša istraživačica, Amela Kurta, kao predstavnik DASS-BiH učestvovala je na regionalnom okruglom stolu „Zakonska i etička ograničenja u upravljanju istraživačkim podacima i Otvorenoj nauci u zemljama Jugoistočne Evrope“, Data centar Srbije za društvene nauke (Institut ekonomskih nauka, Beograd), u saradnji sa CESSDA ERIC Radnom grupom za trening, Hrvatskim centrom podataka za društvene nauke (Filozofski fakultet…

DASS-BiH dobio podršku FairSFair projekta za CoreTrustSeal certifikat

Arhiv podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), koji se nalazi u sklopu CREDI-a, odabran je za podršku FairSFair projekta upućenu repozitorijima podataka u svrhu postizanja CoreTrustSeal certifikata. DASS-BiH je jedan od 10 repozitorija podataka koji su odabrani za tu podršku na otvorenom pozivu pokrenutom u julu-augustu 2019. Aplikacije su ocijenjene na temelju…

Sastanak o proširenju CESSDA-e, Skoplje 2019

Kao član tima DASS-BiH u CREDI-u, Amela Kurta je učestvovala na CESSDA sastanku pod nazivom “Jačanje i proširenje Europske infrastrukture arhiva podataka iz društvenih nauka” održanom u periodu 5-6 Novembar 2019. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. Domaćin sastanka bio je Institut za sociološka, politička i pravna istraživanja Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju. Amela…

Održan trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija u Banjoj Luci

Ministarstvo finansija Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja organizovalo trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija. Trening je održan u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 04.10.2019. godine. CREDI je ovaj trening organizovao u okviru projekta kojeg finansira Balkan Monitoring Public Finances (BMPF) putem Centra…

CESSDA trening radionica, Atina 2019

Kao član tima DASS-BiH u CREDI-u, Amela Kurta je učestvovala na CESSDA trening radionici održanoj 14. maja 2019. godine u Atini, Grčka. Radionicu je organizovala SoDaNet – Social Data Network koja predstavlja pružaoca usluga za arhiviranje podataka u društvenim naukama u Grčkoj. Radionica je obuhvatila prezentacije o Stručnom vodiču za upravljanje podacima (DMEG), Upravljanju istraživačkim…

Sastanak i prezentacija DASS-BiH u Centru za ekonomske i regionalne studije pri Akademiji nauka Mađarske (MTA KRTK)

Naši istraživači, Nermin Oruč i Amela Kurta, učestvovali su na sastanku sa predstavnicima DataBank-a Centra za ekonomske i regionalne studije pri Akademiji nauka Mađarske (MTA KRTK). Sastanak je organizovao TARKI Institut 26. februara 2019. godine. Bila je to prilika da se upoznamo sa arhivom podataka MTA KRTK koja pretežno čuva administrativne baze podataka. Našim istraživačima…

InGRID grantovi za posjetu TARKI-POLC

Kroz InGRID grant za posjete, naši istraživači koji rade na DASS-BiH, Nermin Oruč i Amela Kurta proveli su posljednju sedmicu u februaru na institutu TARKI-POLC, Budimpešta, Mađarska. Istraživači su ovu posjetu iskoristili da se upoznaju sa arhivom podataka TARKI-ja, njegovom historijom i trenutnom situacijom, iskustvima i izazovima u njegovom razvoju. Kroz sastanke i obuku, naši…