Sastanak o proširenju CESSDA-e, Skoplje 2019

Kao član tima DASS-BiH u CREDI-u, Amela Kurta je učestvovala na CESSDA sastanku pod nazivom “Jačanje i proširenje Europske infrastrukture arhiva podataka iz društvenih nauka” održanom u periodu 5-6 Novembar 2019. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. Domaćin sastanka bio je Institut za sociološka, politička i pravna istraživanja Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju. Amela…

Održan trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija u Banjoj Luci

Ministarstvo finansija Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja organizovalo trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija. Trening je održan u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 04.10.2019. godine. CREDI je ovaj trening organizovao u okviru projekta kojeg finansira Balkan Monitoring Public Finances (BMPF) putem Centra…

CESSDA trening radionica, Atina 2019

Kao član tima DASS-BiH u CREDI-u, Amela Kurta je učestvovala na CESSDA trening radionici održanoj 14. maja 2019. godine u Atini, Grčka. Radionicu je organizovala SoDaNet – Social Data Network koja predstavlja pružaoca usluga za arhiviranje podataka u društvenim naukama u Grčkoj. Radionica je obuhvatila prezentacije o Stručnom vodiču za upravljanje podacima (DMEG), Upravljanju istraživačkim…

Sastanak i prezentacija DASS-BiH u Centru za ekonomske i regionalne studije pri Akademiji nauka Mađarske (MTA KRTK)

Naši istraživači, Nermin Oruč i Amela Kurta, učestvovali su na sastanku sa predstavnicima DataBank-a Centra za ekonomske i regionalne studije pri Akademiji nauka Mađarske (MTA KRTK). Sastanak je organizovao TARKI Institut 26. februara 2019. godine. Bila je to prilika da se upoznamo sa arhivom podataka MTA KRTK koja pretežno čuva administrativne baze podataka. Našim istraživačima…

InGRID grantovi za posjetu TARKI-POLC

Kroz InGRID grant za posjete, naši istraživači koji rade na DASS-BiH, Nermin Oruč i Amela Kurta proveli su posljednju sedmicu u februaru na institutu TARKI-POLC, Budimpešta, Mađarska. Istraživači su ovu posjetu iskoristili da se upoznaju sa arhivom podataka TARKI-ja, njegovom historijom i trenutnom situacijom, iskustvima i izazovima u njegovom razvoju. Kroz sastanke i obuku, naši…

InGRID grantovi za posjetu TARKI-POLC

Naši istraživači Nermin Oruč i Amela Kurta dobili su InGRID2 grant za posjetu TARKI-POLC, Budimpešta, Mađarska. Svrha posjete je izgradnja kapaciteta CREDI-jevih istraživanja koja rade na DASS-BiH (Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini). Tokom ove posjete, istraživači će se upoznati sa svakodnevnim aktivnostima mađarske arhive podataka koja se nalazi u TARKI-POLC-u, kao…

Radionica “Jačanje i proširenje europske mreže arhiva podataka iz društvenih nauka”

Koordinatorica CREDI projekta razvoja arhive podataka iz društvenih nauka u BiH, Amela Kurta, učestvovala je na dvodnevnoj radionici pod nazivom „Jačanje i proširenje europske mreže arhiva podataka iz društvenih nauka” u Milanu, Italija. Radionica je održana u periodu 05.-06.06.2018. godine. Ovu radionicu je organizovala mreža CESSDA u saradnji sa Interdepartmental Center UniData – Bicocca Archive.…