Učešće na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR)

Naša koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta učestvovala je na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR-ova). Radionicu su u online formatu 13. januara 2022. organizirali FAIRsFAIR, SSHOC i EOSC-Nordic. Svi ovi projekti ponudili su podršku repozitorijumima koji traže certifikaciju kao TDR i žele da nastave napore u…

Učešće na regionalnoj konferenciji “Western Balkans European Social Survey Conference for Data-Driven Advocacy”

Regionalna konferencija o zagovaranju politika na temelju podataka održana je u Durresu u Albaniji u periodu od 09.12.2021. do 12.12.2021. godine. Ova konferencija organizovana je od strane SCiDEV centra iz Albanije i WBESS mreže. Ispred CREDI-a koji je član WBESS mreže, konferenciji je prisustvovala Ilma Kurtović, koordinatorica CREDI-evog Odjela za prikupljanje podataka. Svrha ovog događaja…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Grada Konjica

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 20.12.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Grada Konjica predstavnicima Lokalnog vijeća za konkurentnost Grada Konjica. Nakon prezentacije, učesnici su…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“ održan je 17.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Fakultet političkih nauka (UNSA), Kantonalni centar za socijalni rad, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 15.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Burch Univerzitet, Internacionalni Univerzitet…

Učešće na SEEU online debati pod nazivom “Balkan u pokretu. Od migracione krize do sprege migracija i razvoja”

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Online debati koju je organizovao Journal Southeastern Europe (SEEU), održanoj 15. decembra 2021. godine. Debata je okupila saradnike u broju 43.3 i 45.2 izdanja žurnala. Moderatorka debate bila je Tereza Albano iz OSCE-a, dok su diskutanti bili Marco Borraccetti sa Univerziteta u Bolonji i Danica Šantić sa…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Zeničko-dobojskog kantona

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 14.12.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Zeničko-dobojskog kantona predstavnicima Tripartitnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona. Nakon prezentacije, učesnici su diskutovali o…

Prezentacija aktivnosti CREDI centra na sastanku Grupe 9

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na radnom sastanku Grupe 9, održanom 11. decembra 2021. Tokom sastanka, CREDI je predstavljen mladim političarkama i političarima kao otvorena istraživačka infrastruktura sa misijom da podrži kreiranje politika zasnovanih na dokazima. Fokus prezentacije bio je InQuire Evidence to Policy Hub čiji cilj je da doprinese poboljšanoj bazi znanja…

Specijalna sesija na konferenciji ICEI 2021

CREDI je organizovao i održao specijalnu sesiju u okviru Sedme naučne konferencije s internacionalnim učešćem ICEI 2021 „EKONOMSKI ODGOVOR I OPORAVAK U ODNOSU NA KRIZU UZROKOVANU PANDEMIJOM COVID-19“. Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 02.-04.12.2021. godine. Specijalna sesija na temu “Principi otvorene nauke i prakse arhiviranja podataka u društvenim naukama u BiH” je…

ETF-ova regionalna konferencija „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu”

Nermin Oruč je bio moderator sesije na ETF online regionalnoj konferenciji „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu“. Konferencija je održana 1. decembra 2021. Konferencija je okupila sve relevantne aktere na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sa ključnim ciljevima: da razgovaraju o vrstama interakcija između tržišta…