Četvrta sesija regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a

U nastavku realizacije regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a koji se implementira sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, organizovana je četvrta sesija 15.02.2024. godine u online modalitetu. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Četvrta sesija bila je posvećena temi istraživanja faktora pritiska i privlačenja u migracijama, a sesiju je vodila istraživačica…

Nastavak regionalnog InQuire programa: Održana treća sesija

U okviru regionalnog InQuire Research Laboratory programa održana je on-line treća sesija 07.02.2024. godine. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže sa učesnicima sa Zapadnog Balkana i Turske. Nakon iskazanog interesovanja učesnika u programu za nastavak prve sesije o osnovnim pojmovima i terminologiji koja se koristi u istraživanju migracija, u okviru treće sesije je…

Druga sesija regionalnog InQuire programa

Održana je druga sesija u okviru regionalnog InQuire Migration Research Laboratory programa kojeg implementiramo sa učesnicima iz regije Zapadnog Balkana i Turske. Sesija je održana 01.02.2024. godine u online modalitetu. Druga sesija bila je posvećena učenju o Otvorenoj nauci u društvenim i humanističkim naukama. Sesiju je vodila prof. dr Snežana Smederevac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta…

Prva sesija novog InQuire programa održana

U okviru implementacija InQuire Migration Research Laboratory programa održana je prva sesija, čime je označan početak programa koji će trajati do polovine 2024. godine. Sesija je održana 25.01.2024. godine putem Zoom aplikacije sa učesnicima iz regije Zapadnog Balkana i Turske. Učesnici programa su u okviru prve sesije slušali Uvod u istraživanja migracija sa posebnim fokusom…

CREDI na prvom sastanku JUSTMIG projekta

Naši istraživači Amela Kurta i Nermin Oruč učestvovali su na prvom sastanku JUSTMIG projekta koji je održan od 10. do 11. januara 2024. u Bratislavi, Slovačka. Sastanak je dio Horizon projekta „JUSTMIG – SUSTAINABLE AND SOCIALLY JUST TRANSNATIONAL SECTORAL LABOUR MARKETS: INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR MARKET ADJUSTMENT TO THE RISE IN TEMPORARY LABOUR MIGRATION” (Broj…

CREDI na ESAP2 regionalnoj radionici sa zavodima za zapošljavanje sa Zapadnog Balkana

Naši eksperti za politike tržišta rada, Nermin Oruč i Amela Kurta, sudjelovali su na regionalnoj radionici kako bi predstavili nalaze Izvještaja o klasifikaciji politika tržišta rada (eng. LMP) na Zapadnom Balkanu (ZB) i Mape puta za njihovo usklađivanje s praksom EU. Radionicu je organizovao RCC ESAP 2 projekat 05.10.2023. godine u Budvi, Crna Gora. Predstavljeni…

Prezentacija Fairwork BiH izvještaja na panel diskusiji

Članica CREDI Fairwork tima za Bosnu i Hercegovinu, Amela Kurta, učestvovala je 22.09.2023. godine na panel diskusiji „Platformski radnici i sindikat – gdje smo danas i kako dalje?!“ koja je održana u Sarajevu. Događaj je zajedinčki organizovao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Solidarity Center AFL-CIO Ured za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i…

Prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja

U okviru implementacije Fairwork projekta u BiH održana je prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja. Prezentacija je održana 07.09.2023. i na istoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, kompanija, platformi, sindikata, udruženja poslodavaca, međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija. Članovi Fairwork tima su prisutnima na radionici predstavili projekat, metodologiju i ciljeve istraživanja, kao i ključne rezultate istraživanja,…

InQuire je prepoznat kao obećavajuća praksa koja koristi potencijal dijaspore

InQuire Evidence2Policy Hub je prepoznat kao obećavajuća praksa u mapiranju i istraživanju sprovedenom u okviru projekta ECONDIAS. Projekat je implementirao Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD), a finansirao ga je Generalni direktorat Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). ECONDIAS je studija mapiranja sa opštim ciljem povećanja doprinosa dijaspore Zapadnog Balkana…