Poziv za registraciju za „Istraživački inkubator“ program podrške za mlade istraživače

CREDI, objavljuje poziv za registraciju druge generacije polaznika programa „Istraživački inkubator“, koji implementira u okviru svog InQuire Evidence2Policy Hub-a. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade metodološki validnih istraživačkih prijedloga projekata čija implementacija treba rezultirati u nalazima koji su relevantni za diskusiju i donošenje…

Učešće na WageIndicator radionici: Globalno prikupljanje podataka o troškovima života: Uvidi i izazovi WageIndicatorovog tima

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je u radionici koju je Fondacija WageIndicator organizirala 12. jula 2021. CREDI je partner WageIndicator fondacije u prikupljanju podataka o troškovima života za regiju zapadnog Balkana. Podaci se prikupljaju sa relevantnih web-trgovina za različite regije u odgovarajućim zemljama. Više informacija o anketi o troškovima života možete pronaći ovdje. Radionica se…

Posjeta ambasadora Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini

Ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Nj. e. Yasser Sorour je 13.07.2021. godine posjetio CREDI centar, na kojem je s menadžmentom centra razgovarao o mogućnostima saradnje s institucijama iz Egipta. Na sastanku, Nj. e. Ambasadoru Sorouru je ukratko prezentiran centar, njegov dosadašnji razvoj, te trenutne aktivnosti, s fokusom na Evidence2Policy Hub i program…

Predstavljamo vam polaznike i mentore InQuire Research Incubator programa: Hazim Okanović i Dragana Vidović

InQuire Research Incubator* je program koji podržava studente postidplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u razvoju metodologije istraživanja u društvenim naukama. Rad sa prvom generacijom polaznika programa započet je u februaru 2021. godine kroz 15-sedmičnu obuku iz dizajniranja prijedloga projekata, te organizaciju diskusija i radionica sa učesnicima programa. Osim obuke, svi…

18. godišnja IMISCOE konferencija

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na 18. godišnjoj IMISCOE konferenciji pod nazivom „Prelazak granica, povezivanje kultura“, održanoj online od 7. do 9. jula 2021. Na konferenciji je Nermin predstavio rad pod naslovom „Kampovanje i marginalizacija ilegalnih migranata kao odgovor politika na COVID-19 krizu duž Balkanske rute“, u koautorstvu sa Natalijom Perišić i Draganom Stoeckel…

Učešće na Generalnoj skupštini OpenAIRE AMKE

Kao predstavnik CREDI-a, pridruženog člana OpenAIRE mreže, naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na Generalnoj skupštini OpenAIRE (GA) koja je organizirana on-line 8. jula 2021. Kao jedina istraživačka infrastruktura za društvene nauke u Bosni i Hercegovini, CREDI je prepoznao otvorenu nauku kao poticaj za inovacije i razvoj. Promoviranjem otvorenog pristupa podacima i publikacijama i saznavanjem…

Učešće u prvoj focus grupi Mreže stručnjaka Skills Lab Network

Kao predstavnik CREDI-a, institucionalnog člana novoosnovane ETF-ove Mreže stručnjaka Skills Lab Network, naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na Prvoj fokus grupi mreže, održanoj 6. i 7. jula 2021. Mreža je dio Skills Lab inicijative, pokrenute 2020. godine za promociju redovne i dubinske analize promjena potražnje za vještinama u zemljama partnerima ETF-a. Kroz mrežu stručnjaka,…

Održana on-line diskusija: Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima

Arhiv podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) organizovao je 23.06.2021. on-line diskusiju na temu „Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima“. U okviru događaja prisutni su imali priliku upoznati se sa CREDI istraživačkom infrastrukturom i načinima njenog korištenja, te mogućnostima značajnog…

On-line diskusija: Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima

Arhiv podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) organizuje diskusiju na temu „Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima“. Događaj će se organizovati on-line putem zoom aplikacije 23.06.2021. godine u periodu 13:00-15:00. Razumijevajući prednosti otvorenog pristupa nauci i podacima, sve razvijene ekonomije…

Drugi sastanak mreže Network of Open Access Research Infrastructure

Predstavnici CREDI centra u mreži Network of Open Access Research Infrastructure, Nermin Oruč i Amela Kurta prisustvovali su drugom sastanku mreže održanom u on-line formatu 08.06.2021. godine. Ovaj sastank je poslužio da se potvrde imenovanja predstavnika u Savjetodavnom odboru i Upravnom odboru mreže, te da se razgovara o narednim koracima i aktivnostima u kojima mreže…