CREDI na prvom sastanku JUSTMIG projekta

Naši istraživači Amela Kurta i Nermin Oruč učestvovali su na prvom sastanku JUSTMIG projekta koji je održan od 10. do 11. januara 2024. u Bratislavi, Slovačka. Sastanak je dio projekta „JUSTMIG – SUSTAINABLE AND SOCIALLY JUST TRANSNATIONAL SECTORAL LABOUR MARKETS: INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR MARKET ADJUSTMENT TO THE RISE IN TEMPORARY LABOUR MIGRATION” (Broj granta…

CREDI na ESAP2 regionalnoj radionici sa zavodima za zapošljavanje sa Zapadnog Balkana

Naši eksperti za politike tržišta rada, Nermin Oruč i Amela Kurta, sudjelovali su na regionalnoj radionici kako bi predstavili nalaze Izvještaja o klasifikaciji politika tržišta rada (eng. LMP) na Zapadnom Balkanu (ZB) i Mape puta za njihovo usklađivanje s praksom EU. Radionicu je organizovao RCC ESAP 2 projekat 05.10.2023. godine u Budvi, Crna Gora. Predstavljeni…

Prezentacija Fairwork BiH izvještaja na panel diskusiji

Članica CREDI Fairwork tima za Bosnu i Hercegovinu, Amela Kurta, učestvovala je 22.09.2023. godine na panel diskusiji „Platformski radnici i sindikat – gdje smo danas i kako dalje?!“ koja je održana u Sarajevu. Događaj je zajedinčki organizovao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Solidarity Center AFL-CIO Ured za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i…

Prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja

U okviru implementacije Fairwork projekta u BiH održana je prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja. Prezentacija je održana 07.09.2023. i na istoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, kompanija, platformi, sindikata, udruženja poslodavaca, međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija. Članovi Fairwork tima su prisutnima na radionici predstavili projekat, metodologiju i ciljeve istraživanja, kao i ključne rezultate istraživanja,…

InQuire je prepoznat kao obećavajuća praksa koja koristi potencijal dijaspore

InQuire Evidence2Policy Hub je prepoznat kao obećavajuća praksa u mapiranju i istraživanju sprovedenom u okviru projekta ECONDIAS. Projekat je implementirao Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD), a finansirao ga je Generalni direktorat Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). ECONDIAS je studija mapiranja sa opštim ciljem povećanja doprinosa dijaspore Zapadnog Balkana…

Novi projekat u konzorcijumu sa članovima WEBEcon mreže

CREDI je dio konzorcijuma koji je izabran u okviru Javnog poziva projekta SMART Balkans za implementaciju regionalnog projekta pod nazivom „Savršena oluja: Nesigurnosti hrane i energije prijete ekonomijama Zapadnog Balkana“. Konzorcij čine članovi WEBEcon mreže: FinanceThink (Sjeverna Makedonija), Centar za visoke ekonomske studije (Srbija), GAP Institut (Kosovo), CREDI (Bosna i Hercegovina), Albanian Center for Competitiveness…

Učešće na Fairwork Europskom regionalnom sastanku

Naše istraživačice, Amela Kurta i Ilma Kurtović učestvovale su na Fairwork Europskom regionalnom sastanku kao članice Fairwork tima za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je organizovan u Beogradu, Srbija u periodu od 2. do 3. marta 2023. godine. U okviru sastanka organiziran je niz sesija na kojima su naše istraživačice učestvovale u diskusiji i prezentirale situaciju…

Konferencija o migracijama (TMC) 2023 Hamburg

Konferencija o migracijama (TMC) je najveći globalni naučni događaj koji se održava svake godine. Ove godine domaćin TMC-a je Pravni fakultet Univerziteta u Hamburgu, Njemačka. Rok za predaju radova za konferenciju je 15. mart 2023. godine. TMC je mjesto za akademike, kreatore politike, praktičare, studente i sve koji su zainteresovani za inteligentne debate i diskusije…

Budućnost otvorene nauke u BiH

CREDI otvorena istraživačka infrastruktura predstavljena je na događaju o budućnosti otvorene nauke u BiH. Koordinatorica CREDI Arhiva podataka iz društvenih nauka u BiH, Amela Kurta, predstavila je otvorenu istraživačku infrastrukturu CREDI centra na događaju pod nazivom „Budućnost otvorene nauke u BiH“. Događaj je organizovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci 28.11.2022. u okviru NI4OS projekta.…