Održan drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 06.04.2022. godine Drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, MarketMakers,…

Učešće na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže

Naša koordinatorka InQuire programa Amela Kurta učestvovala je na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže održanoj u Budimpešti u periodu od 30. do 31. marta 2022. Konferencija je nosila naziv „ Research Managers and Administration: key expertise to boost the regional excellence and innovation potential” a njenu organizaciju finansijski su podržali Međunarodni Višegradski fond, Centralnoevropska inicijativa…

Učešće na konferenciji u Ankari

Nermin Oruč, istraživač u CREDI centru, je prisustvovao konferenciji posvećenoj migracijama, te radionici na temu umrežavanja međunarodnih NVO koje se bave pitanjima migracija i međunarodne zaštite. Konferencija i radionica su održani 15-18. februara 2022. godine u Ankari. ICE (International Consulting Expertise) i Eurasia Social Change, u saradnji sa direkcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za…

Učešće na konferenciji u Istanbulu

Ilma Kurtović, istraživačica u CREDI centru, je prisustvovala konferenciji posvećenoj migracijama, te radionici na temu umrežavanja međunarodnih NVO koje se bave pitanjima migracija i međunarodne zaštite. Konferencija i radionica su održani 8-11 februara 2022. godine u Istanbulu. ICE (International Consulting Expertise) i Eurasia Social Change, u saradnji sa direkcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za…

Učešće na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života, održanom 28. januara 2022. godine. Webinar je nosio naziv „Život iza prikupljanja podataka o troškovima života“ i realizovan je u organizaciji WageIndicator fondacije. Ovaj webinar istraživao je posao koji se nalazi iza prikupljanja i analize podataka…

Učešće na Generalnoj skupštini OpenAire-a

Kao predstavnica CREDI-ja, Amela Kurta je učestvovala na Generalnoj skupštini OpenAire-a, održanoj online, 20-21. januara 2022. Događaj je okupio sve članove OpenAire-a kako bi razgovarali o budućim pravcima djelovanja i strateškim akcijama. Tokom prvog dana prezentacija i diskusija, učesnici su čuli detalje o napretku i finansijskom izvještavanju za prethodnu godinu, uključujući izvještaje odbora i radnih…

Učešće na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR)

Naša koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta učestvovala je na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR-ova). Radionicu su u online formatu 13. januara 2022. organizirali FAIRsFAIR, SSHOC i EOSC-Nordic. Svi ovi projekti ponudili su podršku repozitorijumima koji traže certifikaciju kao TDR i žele da nastave napore u…

Učešće na regionalnoj konferenciji “Western Balkans European Social Survey Conference for Data-Driven Advocacy”

Regionalna konferencija o zagovaranju politika na temelju podataka održana je u Durresu u Albaniji u periodu od 09.12.2021. do 12.12.2021. godine. Ova konferencija organizovana je od strane SCiDEV centra iz Albanije i WBESS mreže. Ispred CREDI-a koji je član WBESS mreže, konferenciji je prisustvovala Ilma Kurtović, koordinatorica CREDI-evog Odjela za prikupljanje podataka. Svrha ovog događaja…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Grada Konjica

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 20.12.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Grada Konjica predstavnicima Lokalnog vijeća za konkurentnost Grada Konjica. Nakon prezentacije, učesnici su…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“ održan je 17.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Fakultet političkih nauka (UNSA), Kantonalni centar za socijalni rad, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona…