Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 15.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Burch Univerzitet, Internacionalni Univerzitet…

Učešće na SEEU online debati pod nazivom “Balkan u pokretu. Od migracione krize do sprege migracija i razvoja”

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Online debati koju je organizovao Journal Southeastern Europe (SEEU), održanoj 15. decembra 2021. godine. Debata je okupila saradnike u broju 43.3 i 45.2 izdanja žurnala. Moderatorka debate bila je Tereza Albano iz OSCE-a, dok su diskutanti bili Marco Borraccetti sa Univerziteta u Bolonji i Danica Šantić sa…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Zeničko-dobojskog kantona

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 14.12.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Zeničko-dobojskog kantona predstavnicima Tripartitnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona. Nakon prezentacije, učesnici su diskutovali o…

Prezentacija aktivnosti CREDI centra na sastanku Grupe 9

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na radnom sastanku Grupe 9, održanom 11. decembra 2021. Tokom sastanka, CREDI je predstavljen mladim političarkama i političarima kao otvorena istraživačka infrastruktura sa misijom da podrži kreiranje politika zasnovanih na dokazima. Fokus prezentacije bio je InQuire Evidence to Policy Hub čiji cilj je da doprinese poboljšanoj bazi znanja…

Specijalna sesija na konferenciji ICEI 2021

CREDI je organizovao i održao specijalnu sesiju u okviru Sedme naučne konferencije s internacionalnim učešćem ICEI 2021 „EKONOMSKI ODGOVOR I OPORAVAK U ODNOSU NA KRIZU UZROKOVANU PANDEMIJOM COVID-19“. Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 02.-04.12.2021. godine. Specijalna sesija na temu “Principi otvorene nauke i prakse arhiviranja podataka u društvenim naukama u BiH” je…

ETF-ova regionalna konferencija „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu”

Nermin Oruč je bio moderator sesije na ETF online regionalnoj konferenciji „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu“. Konferencija je održana 1. decembra 2021. Konferencija je okupila sve relevantne aktere na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sa ključnim ciljevima: da razgovaraju o vrstama interakcija između tržišta…

Prezentacija napretka BiH u priključivanju CESSDA-ERIC i ESS-ERIC mrežama na sastanku Rektorske konferencije BiH

U okviru on-line sastanka Rektorske konferencije/Rektorskog zbora BiH održanog 23.11.2021. godine, naš direktor istraživanja Nermin Oruč prezentirao je informaciju o napretku u pristupanju Bosne i Hercegovine u članstvu CESSDA-ERIC i ESS-ERIC mreža. Naime, Bosna i Hercegovina još uvijek nije postala punopravnom članicom ova dva važna europska istraživačka konzorcija u oblasti društvenih nauka, a članstvo bi…

Održana druga regionalna zimska škola “Dijaspora kao potencijal lokalnog razvoja: od nacionalnih politika do lokalnih akcija”

Održana je druga regionalna zimska škola “Dijaspora kao potencijal lokalnog razvoja: od nacionalnih politika do lokalnih akcija” u čijoj organizaciji su učestvovali Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i Zapadno-balkanska migraciona mreža (WB-MIGNET) kojom koordinira CREDI, uz podršku globalnog programa „Migracije i dijaspora“ (PMD), Njemačke razvojne saradnje, koji u Srbiji sprovodi GIZ. Cilj škole, koja je…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Grada Trebinja

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 17.11.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Grada Trebinja predstavnicima Pod-savjeta za obrazovanje Grada Trebinja. Nakon prezentacije, učesnici su diskutovali…

Učešće na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“. Domaćin konferencije bio je Univerzitet u Sussexu u ime H2020 MIRNet konzorcijuma (eng. Migration and Integration Research and Networking), 15.-16. novembra 2021. Nermin je predstavio rad pod nazivom „Upravljanje tranzitnom migracijom duž balkanske…