18. godišnja IMISCOE konferencija

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na 18. godišnjoj IMISCOE konferenciji pod nazivom „Prelazak granica, povezivanje kultura“, održanoj online od 7. do 9. jula 2021. Na konferenciji je Nermin predstavio rad pod naslovom „Kampovanje i marginalizacija ilegalnih migranata kao odgovor politika na COVID-19 krizu duž Balkanske rute“, u koautorstvu sa Natalijom Perišić i Draganom Stoeckel…

Učešće na Generalnoj skupštini OpenAIRE AMKE

Kao predstavnik CREDI-a, pridruženog člana OpenAIRE mreže, naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na Generalnoj skupštini OpenAIRE (GA) koja je organizirana on-line 8. jula 2021. Kao jedina istraživačka infrastruktura za društvene nauke u Bosni i Hercegovini, CREDI je prepoznao otvorenu nauku kao poticaj za inovacije i razvoj. Promoviranjem otvorenog pristupa podacima i publikacijama i saznavanjem…

Učešće u prvoj focus grupi Mreže stručnjaka Skills Lab Network

Kao predstavnik CREDI-a, institucionalnog člana novoosnovane ETF-ove Mreže stručnjaka Skills Lab Network, naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na Prvoj fokus grupi mreže, održanoj 6. i 7. jula 2021. Mreža je dio Skills Lab inicijative, pokrenute 2020. godine za promociju redovne i dubinske analize promjena potražnje za vještinama u zemljama partnerima ETF-a. Kroz mrežu stručnjaka,…

Održana on-line diskusija: Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima

Arhiv podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) organizovao je 23.06.2021. on-line diskusiju na temu „Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima“. U okviru događaja prisutni su imali priliku upoznati se sa CREDI istraživačkom infrastrukturom i načinima njenog korištenja, te mogućnostima značajnog…

On-line diskusija: Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima

Arhiv podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) organizuje diskusiju na temu „Prednosti otvorene nauke i dugoročnog pohranjivanja podataka u društvenim istraživanjima“. Događaj će se organizovati on-line putem zoom aplikacije 23.06.2021. godine u periodu 13:00-15:00. Razumijevajući prednosti otvorenog pristupa nauci i podacima, sve razvijene ekonomije…

Drugi sastanak mreže Network of Open Access Research Infrastructure

Predstavnici CREDI centra u mreži Network of Open Access Research Infrastructure, Nermin Oruč i Amela Kurta prisustvovali su drugom sastanku mreže održanom u on-line formatu 08.06.2021. godine. Ovaj sastank je poslužio da se potvrde imenovanja predstavnika u Savjetodavnom odboru i Upravnom odboru mreže, te da se razgovara o narednim koracima i aktivnostima u kojima mreže…

Petnaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške

Prema planu i programu InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskog studija, posljednja, petnaesta radionica održana je 01.06.2021. godine u on-line formatu. U okviru ove radionice, polaznicima su predstavljane dvije teme. Prva prezentacija je bila na temu „Istraživačka etika“, a koju nam je predstavila prof. dr. Meldina Kokorović-Jukan, predsjednica Etičkog odbora CREDI centra i dekanesa…

Radionica o budućnosti istraživanja i razvoja u BiH

Direktor CREDI centra, Nermin Oruč, prisustvovao je radionici na temu budućnosti istraživanja i razvoja u Bosni i Hercegovini održanoj 20.05.2021. godine u on-line formatu. Radionicu je organizovala Međunarodna služba Evropske komisije. Radionica je okupila predstavnike privatnog sektora, vlade, akademske zajednice, istraživačkih institucija i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. U okviru radionice razgovarano je o…

InQuire Research Incubator program podrške: Četrnaesta radionica

U nastavku implementacije InQuire Research Incubator programa podrške održana je četrnaesta radionica 25.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici su nam svoje nacrte prijedloga projekta prezentovale dvije kolegice. Prva je bila prezentacije kolegice Nejre Džananović na temu „Uloga volontiranja i stručnih praksi u procesu pronalaska posla“. Nejra na razvoju projektnog prijedloga radi sa svojom…

Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške

Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške održana je 20.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici smo imali priliku slušati dvije prezentacije naših polaznika o temama njihovih nacrta prijedloga projekata. Jedna prezentacija je bila na temu „Uloga prijevoda u promotivnim turističkim materijalima: analiza diskursa“, a koju nam je predstavila kolegica Inga Kotlo. Inga u…