Partnerstvo sa UDA Consulting

CREDI sa zadovoljstvom najavljuje svoje novo partnerstvo sa UDA Consulting-om kako bi zajedno radili na prikupljanju podataka, istraživanju i evaluacijama u Bosni i Hercegovini, kao i u regiji zapadnog Balkana. Glavna područja stručnosti našeg novog partnera obuhvataju statistiku, metodologiju uzorkovanja, upravljanje projektima i geografske informacijske sisteme (GIS) te kvalitativne i kvantitativne analize podataka i izvještavanja.…

Održan trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija u Mostaru

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta »Džemal Bijedić« u Mostaru organizovao je trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija. Trening je održan u prostorijama ovog fakulteta, 25.09.2019. godine. CREDI je ovaj trening organizovao u okviru projekta kojeg finansira Balkan Monitoring Public Finances (BMPF) putem Centra za…

CARE projekat: Baseline o promjenama nivoa znanja, stavova i ponašanja ciljane skupine mladih

CREDI je pobijedio sa konkuretskom ponudom za provođenje baseline istraživanja o promjenama nivoa znanja, stavova i ponašanja ciljane skupine mladih kao prve faze istraživanja koje se odnose na output 1 regionalnog projekta: „Za aktivno uključivanje i prava žena Romkinja na Zapadnom Balkanu III – FAIR III“. Projekat se implementira u periodu 01.02.2019.-31.01.2022. Ovaj projekat nastoji…

Počela je evaluacija GGF Fonda

Naš centar, u konzorcijumu kojeg predvodi Ecorys, učestvuje u implementaciji projekta Nezavisnog monitoringa, evaluacije i učenja Fonda za dobro upravljanje – Good Governance Fund (GGF). GGF je adekvatan, prilagodljiv i vođen potražnjom fond, uglavnom fokusiran na podršku ekonomske reforme i reforme uprave u Ukrajini, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Mi kao konzorcijum podržaćemo…

Analiza procjene uticaja

CREDI je izabran da izvrši analizu polaznih i krajnjih podataka za procjenu uticaja projekta ” Podrška mladima u ciljanim zajednicama u Bosni i Hercegovini putem pristupa koji se oslanja na zajednice” (PVE) koji provodi IOM BiH. IOM je 2015. godine implementirao pilot projekat sa općim ciljem sprečavanja mogućeg razvoja radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih kroz…

Evaluacjia projekta ENABLE

CREDI je zadužen od strane USAID-a da sprovede evaluaciju ENABLE projekta (Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini). USAID finansira, a Save the Children implementira ovaj projekat kako bi razvio ključne kompetencije iz oblasti nauke, tehnologije, inžinjerstva i matematike (STEM) u 12 pilot škola u BiH. Evaluacija će ispitati uticaj uvedenih sadržaja na…

Mapiranje bosanskohercegovačke dijaspore

Naši istraživači, Dženeta Karabegović, Jasmin Hasić i Nermin Oruč, učestvovali su u istraživanju mapiranja bosanskohercegovačke dijaspore. Studija je sprovedena pod koordinacijom Međunarodne organizacije za migracije, Misija u BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Uvođenje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i…

CREDI-ev novi izvještaj o evaluaciji

Istraživači CREDI-a su pripremili završni izvještaj o Procjeni učinka DGP-a USAID-a za 2010-2013 u Bosni i Hercegovini. Svrha Programa USAID / BiH za razvojne grantove 2010-2013 (DGP) je bila proširenje USAID-ove mreže nevladinih organizacija za razvoj i pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta novim partnerima kroz podršku inicijativama i mehanizmima, omogućavajući širem spektru partnera da bolje…

Life Skills Impact Evaluation

Our proposal “Psychological, behavioral and social changes attributable to life skills curriculum implementation in primary schools in B&H” was selected as one of winning proposals by USAID / BIH MEASURE on its call titled “Impact Evaluation of Social and Economic Programs in Bosnia and Herzegovina”. You can find more information about the project here.

InGRID Scholarship for Autumn School at ISER

Our researcher analyst and member of BiHMOD team, Amela Kurta, received a scholarship for the autumn school “Using EUROMOD in cross country microsimulation” organized by ISER, University of Essex, from 25 to 27 October 2017. The InGRID project is funded by the European Union’s Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant…