Učešće na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“. Domaćin konferencije bio je Univerzitet u Sussexu u ime H2020 MIRNet konzorcijuma (eng. Migration and Integration Research and Networking), 15.-16. novembra 2021. Nermin je predstavio rad pod nazivom „Upravljanje tranzitnom migracijom duž balkanske…

PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-u

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse. CREDI program sudentske prakse pruža studentima jedinstveno istraživačko iskustvo koje uvodi sve aspekte istraživanja u društvenim naukama i uključuje cjelokupno podržani proces istraživanja od postavljanja istraživačkog pitanja do izrade izvještaja, kao i obuku za upravljanje podacima i fokusirani trening u kvantitativnim i kvalitativnim metodama…

Produžen rok za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

Nakon velikog broja upita aplikanata, rok za prijave na Program podrške Istraživački inkubator je produžen do 08.11.2021. godine. Puni tekst poziva glasi:   POZIV ZA PRIJAVE NA PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČKI INKUBATOR   CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući…

Međunarodna naučna konferencija o migracijama 2022 – Poziv za sažetke i radove

CREDI kao partner u organizaciji Međunarodne naučne konferencije o migracijama 2022, zajedno sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burch univerziteta, incijativom Center of Competence in Humanitarian Negotiations, Misijom OSCE-a u BiH i Delegacijom EU poziva mlade istraživače, etablirane naučnike i praktičare da dostave sažetke radova za prvo godišnje izdanje Međunarodne naučne konferencije o migracijama do…

Održan Dan otvorenih vrata InQuire Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator”

InQuire Evidence to Policy Hub je organizovao Dan otvorenih vrata Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator” 13.10.2021. godine u on-line formatu. Događaju su prisustovali mladi istraživači koji su prethodno iskazali zaintresiranost za učešće u programu. Na početku događaja je direktor istraživanja CREDI-a, dr. Nermin Oruč ukratko prezentovao centar kao istraživačku infrastrukturu za društvena istraživanja u…

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno…

Poziv za registraciju za „Istraživački inkubator“ program podrške za mlade istraživače

CREDI, objavljuje poziv za registraciju druge generacije polaznika programa „Istraživački inkubator“, koji implementira u okviru svog InQuire Evidence2Policy Hub-a. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade metodološki validnih istraživačkih prijedloga projekata čija implementacija treba rezultirati u nalazima koji su relevantni za diskusiju i donošenje…

Studija praćenja diplomiranih studenata – sastanak i konsultacije sa ETF-om

CREDI centar je 05.10.2021. godine organizirao konsultativni sastanak na temu studija praćenja (tracer studije) diplomiranih studenata. Na sastanku je Cristina Mereuta, ključni ekspert European Traning Foundation (ETF-a) za studije praćenja, uposlenicima CREDI-a prezentirala svoja iskustva u implementaciji ovih studija u drugim državama, nakon čega je uslijedila diskusija na temu implementacije takve studije u BiH. Studije…

CREDI je postao član Evropske mreže za monitoring regionalnog tržišta rada

Kao vodeći istraživački institut u oblasti tržišta rada i sa ekspertizom u analizi lokalnog tržišta rada, CREDI je postao član Evropske mreže za monitoring regionalnog tržišta rada (eng. European Network on Regional Labour Market Monitoring – EN RLMM). Mreža nastoji dalje razvijati i širiti koncepte i instrumente koji se koriste u monitoringu tržišta rada na…

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Vijećem mladih Kantona Sarajevo

Dana 30.09.2021. godine u prostorijama CREDI centra potpisan je Sporazum o saradnji sa Vijećem mladih Kantona Sarajevo. Ovim dokumentom ozvaničena je saradnja između ove dvije organizacije koja će se zasnivati na zajedničkom radu i implementaciji projekata i aktivnosti u cilju poboljšanja položaja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Prva zajednička aktivnost koja je dogovorena i…