NOVI PROJEKAT U CREDIJU!

CREDI i njegov Odjel za prikupljanje primarnih podataka, kao dio konzorcijuma predvođenog Institutom ISPPI Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, zaduženi su za realizaciju projekta pod nazivom „Istraživanje nivoa svijesti građana u zemljama Zapadnog Balkana o odnosu između klimatskih promjena i požara na otvorenim prostorima”. Istraživanje će uključiti anketiranje zasnovano na CATI tehnici i…

NOVA EVALUACIJA!

CREDI je dobio zadatak da provede novu evaluaciju. Ovog puta evaluiramo projekat „Bosnia and Herzegovina: Enhancing social cohesion in communities hosting people on the move“, koji implementira IOM BiH. Svrha završne eksterne evaluacije je da pruži nepristrasan pogled na projekat u smislu postizanja rezultata, kvaliteta performansi, upravljanja projektom fokusirajući se i na doprinos više partnera,…

Novi projekat u konzorcijumu sa članovima WEBEcon mreže

CREDI je dio konzorcijuma koji je izabran u okviru Javnog poziva projekta SMART Balkans za implementaciju regionalnog projekta pod nazivom „Savršena oluja: Nesigurnosti hrane i energije prijete ekonomijama Zapadnog Balkana“. Konzorcij čine članovi WEBEcon mreže: FinanceThink (Sjeverna Makedonija), Centar za visoke ekonomske studije (Srbija), GAP Institut (Kosovo), CREDI (Bosna i Hercegovina), Albanian Center for Competitiveness…

Učešće na Fairwork Europskom regionalnom sastanku

Naše istraživačice, Amela Kurta i Ilma Kurtović učestvovale su na Fairwork Europskom regionalnom sastanku kao članice Fairwork tima za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je organizovan u Beogradu, Srbija u periodu od 2. do 3. marta 2023. godine. U okviru sastanka organiziran je niz sesija na kojima su naše istraživačice učestvovale u diskusiji i prezentirale situaciju…

CREDI postao član WageIndicator mreže

Nakon godina uspješne saradnje, CREDI se zvanično pridružio WageIndicator mreži koja uključuje 14 istraživačkih instituta širom svijeta. Fondacija WageIndicator je globalna, nezavisna, neprofitna organizacija koja prikuplja, analizira i dijeli informacije o stvarnim platama, minimalnim platama, troškovima života, zakonima o radu, radu na platformama, kolektivnim ugovorima i još mnogo toga. Njihova misija je osigurati veću transparentnost…

CREDI je izabran za partnera u projektu GreenFORCE

U okviru Horizon Europe projekta „GreenFORCE – Podstičemo izvrsnost istraživanja za zelenu tranziciju na Zapadnom Balkanu“ (Broj granta: 101059411) i kao rezultat Zahtjeva za prijedloge istraživanja i prikupljanja podataka za mapiranje zelene tranzicije u zemljama Zapadnog Balkana: Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, CREDI je izabran kao lokalni partner za Bosnu i Hercegovinu. GreenFORCE…

POZIV STUDENTIMA DA SE PRIJAVE NA PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-U

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse koji je otvoren u toku cijele godine. Puni tekst poziva možete pronaći na ovom linku: https://credi.ba/program-placene-studentske-prakse-u-credi-u/ U okviru ovog poziva, a zbog prilike za sticanje specifičnog praktičnog iskustva, pozivamo studente završnih godina dodiplomskog ili postdiplomskog studija da se prijave za dole navedene teme/oblasti: Istraživanja…

Novi projekat: Mapiranje potencijala BiH da postane međunarodni obrazovni hub

Novi projekat na kojem će CREDI centar raditi u narednom periodu jeste Mapiranje potencijala BiH da postane međunarodni obrazovni hub kojim ćemo analizirati faktore uspjeha pružalaca usluga neformalnog obrazovanja. Klijent za kojeg radimo istraživanje je Fondacija Mozaik, a finansira ga Vlada Švicarske. U okviru ovog projekta provest ćemo istraživanje i analizu koja će nam omogućiti…

Konferencija o migracijama (TMC) 2023 Hamburg

Konferencija o migracijama (TMC) je najveći globalni naučni događaj koji se održava svake godine. Ove godine domaćin TMC-a je Pravni fakultet Univerziteta u Hamburgu, Njemačka. Rok za predaju radova za konferenciju je 15. mart 2023. godine. TMC je mjesto za akademike, kreatore politike, praktičare, studente i sve koji su zainteresovani za inteligentne debate i diskusije…

Pozivamo radnike na platformama da učestvuju u istraživanju o radu na platformama i dobiju naknadu za učešće u intervjuu

CREDI poziva radnike na platformama da učestvuju u istraživanju o uslovima rada na platformama. Trenutno prikupljamo podatke u BiH, i želimo čuti Vaša iskustva rada na sljedećim platformama: Glovo, Korpa, Ceger, Zapp, Fix.ba, Moj Majstor, Dai Bau, StudenTime, Teta čuvalica i Moj taxi. Intervju neće trajati duže od 30-40 minuta, a ako odlučite učestvovati nagradit…