Poziv za prijavu na događaj ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ

Otvoren je poziv za prijavu za učešće na događaju ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ, koji će biti održan 22. septembra 2022. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Događaj, čiji je organizator Univerzitet u Banjoj Luci, organizuje se u saradnji sa partnerima u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET, a posvećen je pitanjima otvorene nauke i otvorenog…

Učešće na Prvoj radionici strateškog planiranja WEBecon mreže

Naša istraživačica Amela Kurta učestvovala je na Prvoj radionici strateškog planiranja WEBecon mreže održanoj u periodu 27.07-29.07.2022. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. Radionica je okupila predstavnike instituta članova mreže kako bi se definisali strateški ciljevi, izradili ključni dokumenti mreže i odredile buduće aktivnosti. WEBecon je regionalna mreža čiji članovi su dobro uspostavljeni i renomirani istraživački…

CREDI je suorganizator Konferencije o migracijama 2022 Rabat, Maroko

Domaćin Konferencije o migracijama 2022. je Fakultet prava, ekonomskih i društvenih nauka Agdal Univerziteta Mohammad V, Rabat, Maroko, a u organizaciji AMERM (l'Association Marocaine d'Etudes et de Recherches sur les Migrations) i IBS-a (Međunarodna poslovna škola, UK). CREDI je suorganizator konferencije, a naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, član je naučnog odbora konferencije. Konferencija o migracijama…

Studijska posjeta Slovenačkom arhivu podataka iz društvenih nauka

Članovi tima našeg Arhiva podataka za društvene nauke (DASS-BiH), Amela Kurta i Nermin Oruč posjetili su Slovenački arhiv podataka iz društvenih nauka ADP u maju 2022. godine. Studijska posjeta je bila dio CESSDA Mentorskog programa i razmjene osoblja organizovane u okviru RiTrain projekta. Tokom studijske posjete organizovane su različite aktivnosti, uključujući prezentaciju rada ADP-a, obuku…

Okvir za mapu puta istraživačkih infrastruktura u BiH

Okvir za mapu puta istraživačkih infrastruktura u BiH je uvrstio inicijative i aktivnosti CREDI centra na uspostavljanju otvorene istraživačke infrastrukture. Okvir je politika koji sažima postojeći istraživački potencijal naučnoistraživačkog sistema Bosne i Hercegovine kroz identifikaciju istraživačkih objekata, opreme, instrumenata i međunarodnu saradnju, uključujući uključivanje Bosne i Hercegovine u velike evropske RI mreže i projekte. U…

Pridružite se našem timu terenskih anketara sa područja Kantona Sarajevo!

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu na području Kantona Sarajevo (potreban veći broj anketara sa ovog područja, ali se mogu prijaviti i zainteresovani sa drugih područja za angažmane u budućnosti). CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su…

Prezentacija izvještaja “Migracije zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine”

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, predstavio je izvještaj pod nazivom “Migracije zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine: izazovi i mogućnosti” na događaju održanom 12. aprila 2022. godine u Sarajevu. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Nermin je jedan od koautora izvještaja, a…

Održan drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 06.04.2022. godine Drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, MarketMakers,…

Objavljen je sažetak politika o emigraciji sa Zapadnog Balkana čiji je autor član našeg tima

U Bundeszentrale für politische Bildung objavljen je sažetak politika pod nazivom “Emigracija sa Zapadnog Balkana” čiji je autor naš direktor istraživanja Nermin Oruč. Šest zemalja Zapadnog Balkana ima dugu historiju emigracije koja je rezultirala velikim zajednicama u dijaspori. Međutim, sveobuhvatne strategije za iskorištavanje potencijala zajednica dijaspore za razvoj su još uvijek u izradi. Članak ukratko…

Učešće na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže

Naša koordinatorka InQuire programa Amela Kurta učestvovala je na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže održanoj u Budimpešti u periodu od 30. do 31. marta 2022. Konferencija je nosila naziv „ Research Managers and Administration: key expertise to boost the regional excellence and innovation potential” a njenu organizaciju finansijski su podržali Međunarodni Višegradski fond, Centralnoevropska inicijativa…