Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Zeničko-dobojskog kantona

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 14.12.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Zeničko-dobojskog kantona predstavnicima Tripartitnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona. Nakon prezentacije, učesnici su diskutovali o…

Pozicioni dokument o integracijskim procesima na Zapadnom Balkanu

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH angažovao je CREDI da sprovede istraživanje i izradi pozicioni dokument o procesima integracije na Zapadnom Balkanu. Regionalna saradnja je već postigla značajan napredak u mnogim različitim oblastima. Pozicioni dokument će razmotriti prethodne inicijative i trenutni status regionalnih integracionih procesa na Zapadnom Balkanu. Članovi tima koji će raditi na…

Prezentacija aktivnosti CREDI centra na sastanku Grupe 9

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na radnom sastanku Grupe 9, održanom 11. decembra 2021. Tokom sastanka, CREDI je predstavljen mladim političarkama i političarima kao otvorena istraživačka infrastruktura sa misijom da podrži kreiranje politika zasnovanih na dokazima. Fokus prezentacije bio je InQuire Evidence to Policy Hub čiji cilj je da doprinese poboljšanoj bazi znanja…

CREDI zapošljava: potreban veći broj terenskih anketara

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje…

Prezentacija napretka BiH u priključivanju CESSDA-ERIC i ESS-ERIC mrežama na sastanku Rektorske konferencije BiH

U okviru on-line sastanka Rektorske konferencije/Rektorskog zbora BiH održanog 23.11.2021. godine, naš direktor istraživanja Nermin Oruč prezentirao je informaciju o napretku u pristupanju Bosne i Hercegovine u članstvu CESSDA-ERIC i ESS-ERIC mreža. Naime, Bosna i Hercegovina još uvijek nije postala punopravnom članicom ova dva važna europska istraživačka konzorcija u oblasti društvenih nauka, a članstvo bi…

Održana prezentacija metodologije i izvještaja o istraživanju lokalnog tržišta rada na području Grada Trebinja

U okviru projekta istraživanja lokalnog tržišta rada i prognoziranja potreba po zanimanjima koji je CREDI implementirao uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, voditelj projekta ispred CREDI Centra Nermin Oruč je dana 17.11.2021. godine održao prezentaciju metodologije i izvještaja o istraživanju na području Grada Trebinja predstavnicima Pod-savjeta za obrazovanje Grada Trebinja. Nakon prezentacije, učesnici su diskutovali…

Učešće na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“. Domaćin konferencije bio je Univerzitet u Sussexu u ime H2020 MIRNet konzorcijuma (eng. Migration and Integration Research and Networking), 15.-16. novembra 2021. Nermin je predstavio rad pod nazivom „Upravljanje tranzitnom migracijom duž balkanske…

PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-u

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse. CREDI program sudentske prakse pruža studentima jedinstveno istraživačko iskustvo koje uvodi sve aspekte istraživanja u društvenim naukama i uključuje cjelokupno podržani proces istraživanja od postavljanja istraživačkog pitanja do izrade izvještaja, kao i obuku za upravljanje podacima i fokusirani trening u kvantitativnim i kvalitativnim metodama…

Produžen rok za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

Nakon velikog broja upita aplikanata, rok za prijave na Program podrške Istraživački inkubator je produžen do 08.11.2021. godine. Puni tekst poziva glasi:   POZIV ZA PRIJAVE NA PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČKI INKUBATOR   CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući…

Međunarodna naučna konferencija o migracijama 2022 – Poziv za sažetke i radove

CREDI kao partner u organizaciji Međunarodne naučne konferencije o migracijama 2022, zajedno sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burch univerziteta, incijativom Center of Competence in Humanitarian Negotiations, Misijom OSCE-a u BiH i Delegacijom EU poziva mlade istraživače, etablirane naučnike i praktičare da dostave sažetke radova za prvo godišnje izdanje Međunarodne naučne konferencije o migracijama do…