Potreban veći broj terenskih anketara na području Kantona Sarajevo!

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu na području Kantona Sarajevo (potreban veći broj anketara sa ovog područja, ali se mogu prijaviti i zainteresovani sa drugih područja za angažmane u budućnosti). CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su…

CREDI će učestvovati u procesu izrade nacrta sporazuma o reformi procjene istraživanja na nivou EU

Evropska komisija ima za cilj da izradi nacrt sporazuma o reformi procjene istraživanja koji će izraditi koalicija organizacija uključenih u proces izrade sporazuma o reformi procjene istraživanja, uključujući diskusije o njegovom upravljanju i drugim pripremnim aktivnostima. Koalicija okuplja organizacije za finansiranje istraživanja, organizacije koje se bave istraživanjem, nacionalna/regionalna tijela ili agencije za procjenu, udruženja finansijera…

DASS-BiH je dobio CoreTrustSeal certifikat

Naš Arhiv podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini certificiran je kao pouzdani repozitorij podataka od strane CoreTrustSeal (CTS) odbora za standarde i certifikaciju za period 2022 – 2025. Zahtjevi CoreTrustSeal pouzdanih repozitorija podataka odražavaju karakteristike pouzdanih repozitorija. Certifikacija se daje svim repozitorijumima koji zadovoljavaju skup kriterija opisanih u Zahtjevima i provodi se kroz…

Učešće na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života, održanom 28. januara 2022. godine. Webinar je nosio naziv „Život iza prikupljanja podataka o troškovima života“ i realizovan je u organizaciji WageIndicator fondacije. Ovaj webinar istraživao je posao koji se nalazi iza prikupljanja i analize podataka…

Učešće na Generalnoj skupštini OpenAire-a

Kao predstavnica CREDI-ja, Amela Kurta je učestvovala na Generalnoj skupštini OpenAire-a, održanoj online, 20-21. januara 2022. Događaj je okupio sve članove OpenAire-a kako bi razgovarali o budućim pravcima djelovanja i strateškim akcijama. Tokom prvog dana prezentacija i diskusija, učesnici su čuli detalje o napretku i finansijskom izvještavanju za prethodnu godinu, uključujući izvještaje odbora i radnih…

Objavljena publikacija o zagovaranju zasnovanom na podacima (Improving Data Driven Advocacy)

Podaci su jedan od najvažnijih elemenata za efikasno i na dokazima zasnovano zagovaranje. Ovakvi podaci mogu uticati na mišljenje javnosti i različitih donosioca politika, za identifikaciju novih politika ili signalizaciju potreba za izmjenama i revizijom već postojećih politika. Ovo je posebno važno za države koje se susreću sa brojnim socio-ekonomskim izazovima kao što su nezaposlenost,…

Učešće na regionalnoj konferenciji “Western Balkans European Social Survey Conference for Data-Driven Advocacy”

Regionalna konferencija o zagovaranju politika na temelju podataka održana je u Durresu u Albaniji u periodu od 09.12.2021. do 12.12.2021. godine. Ova konferencija organizovana je od strane SCiDEV centra iz Albanije i WBESS mreže. Ispred CREDI-a koji je član WBESS mreže, konferenciji je prisustvovala Ilma Kurtović, koordinatorica CREDI-evog Odjela za prikupljanje podataka. Svrha ovog događaja…

Objavljen je novi akademski članak u koautorstvu zaposlenika CREDI-ja

Rad pod naslovom “Tranziciona skloništa na klizištu politike – Doživljavanje raseljavanja na liniji fronta u Bosni i Hercegovini” objavljen je u Journal of Balkan and Near Eastern Studies. Koautori rada su Nermin Oruč, naš direktor istraživanja, Danica Šantić i Simona Degiorgi. Ovaj članak rasvjetljava status migranata i tražitelja azila u Bosni i Hercegovini, kao i…

CREDI je odabran na tenderu za provođenje istraživanja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

CREDI je odabran za provođenje kvantitativnog istraživanja koje je dio projekta  Uvođenja rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Ovo je prvi regionalni projekat ove vrste i implementira se u saradnji sa 18 univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovaj projekt podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija…

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za razvoj, praćenje i procjenu informativne kampanje IOM-a

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za projekat Kampanje podizanja svijesti o rizicima od neregularnih migracija na Zapadnom Balkanu koji implementira Međunarodna organizacija za migracije – IOM. CREDI će provesti studiju u saradnji sa IOM Globalnim centrom za analizu podataka o migracijama – GMDAC i projektnim timom kako bi informisao dizajn informativne kampanje…