Održana deseta sesija regionalnog InQuire programa

Prva faza regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program uspješno je završena desetom sesijom koja je održana 28.03.2024. godine u online formatu. Program se implementira sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Deseta sesija fokusirala se na temu migracija i integracije na primjeru dva studija slučaja iz Hrvatske. Sesiju je…

Tema devete sesije regionalnog InQuire programa bile su migracije na Kosovu

Deveta sesija regionalnog programa InQuire Migration Research Laboratory odražana je 21.03.2024. u online format. Sesija je održana sa učesnicima iz regije Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. U okviru devete sesije učesnici su imali priliku slušati prezentaciju na temu Migracije na Kosovu i njihov efekat na tržište rada, a sesiju je vodila…

Evaluacije programa i politika kao tema osme sesije InQuire programa

U nastavku implementacije regionalnog InQuire programa, odražana je osma sesija sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Sesija je održana 14.03.2024. godine u online formatu. U okviru ove sesije učesnici su imali priliku slušati na temu evaluacije programa za poboljšanje života tranzitnih migranata. Sesiju su vodili iskusni istraživači CREDI centra. U okviru sesije učesnici…

Unutrašnje migracije i depopulacija su bile teme sedme sesije regionalnog InQuire programa

Održana je sedma sesija regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a u online modalitetu. Sesija je održana 07.03.2024. godine sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, te uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. U okviru sedme sesije učesnici su imali priliku slušati na temu unutrašnjih migracija i depopulacije, na primjeru istraživanja iz Sjeverne Makedonije. Ovu sesiju…

Šesta sesija regionalnog InQuire programa

U nastavku implementacije regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a održana je šesta sesija sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Sesija je održana u on-line modalitetu 29.02.2024. godine. Šestu sesiju je vodila profesorica dr. Saime Özçürümez sa Odsjeka za sociologiju Prirodno-matematičkog i fakulteta književnosti Başkent univerziteta iz Turske. Profesorica…

Anticipiranje migracija kao tema pete sesije regionalnog InQuire programa

Regionalni InQuire Migration Research Laboratory Program nastavlja se petom sesijom koja je održana 22.02.2024. godine u online modalitetu. Sesije se u okviru programa održavaju sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Učesnici su u okviru pete sesije imali priliku čuti više o metodama anticiparanja budućih migracionih kretanja, kao i…

Istraživački projekat: Odliv mozgova iz Bosne i Hercegovine: Obrazovni izbori i izgledi za migraciju

U posljednjih 30 godina, Bosna i Hercegovina kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, suočila se sa značajnim stopama emigracije što je rezultiralo značajnim gubitkom mladih talenata. CREDI je angažovan od strane ETH Univerziteta iz Ciriha u Švicarskoj za provođenje istraživačkog projekta „Odliv mozgova iz Bosne i Hercegovine: Obrazovni izbori i izgledi za migraciju.“ Glavni cilj…

Četvrta sesija regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a

U nastavku realizacije regionalnog InQuire Migration Research Laboratory Program-a koji se implementira sa učesnicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, organizovana je četvrta sesija 15.02.2024. godine u online modalitetu. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže. Četvrta sesija bila je posvećena temi istraživanja faktora pritiska i privlačenja u migracijama, a sesiju je vodila istraživačica…

Nastavak regionalnog InQuire programa: Održana treća sesija

U okviru regionalnog InQuire Research Laboratory programa održana je on-line treća sesija 07.02.2024. godine. Program se implementira uz podršku regionalne WB-MIGNET mreže sa učesnicima sa Zapadnog Balkana i Turske. Nakon iskazanog interesovanja učesnika u programu za nastavak prve sesije o osnovnim pojmovima i terminologiji koja se koristi u istraživanju migracija, u okviru treće sesije je…

Druga sesija regionalnog InQuire programa

Održana je druga sesija u okviru regionalnog InQuire Migration Research Laboratory programa kojeg implementiramo sa učesnicima iz regije Zapadnog Balkana i Turske. Sesija je održana 01.02.2024. godine u online modalitetu. Druga sesija bila je posvećena učenju o Otvorenoj nauci u društvenim i humanističkim naukama. Sesiju je vodila prof. dr Snežana Smederevac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta…