ETF-ova regionalna konferencija „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu”

Nermin Oruč je bio moderator sesije na ETF online regionalnoj konferenciji „Koristi ili gubici: kako su tržišta rada, ljudski kapital i migracije u interakciji na Zapadnom Balkanu“. Konferencija je održana 1. decembra 2021. Konferencija je okupila sve relevantne aktere na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sa ključnim ciljevima: da razgovaraju o vrstama interakcija između tržišta…

Održana druga regionalna zimska škola “Dijaspora kao potencijal lokalnog razvoja: od nacionalnih politika do lokalnih akcija”

Održana je druga regionalna zimska škola “Dijaspora kao potencijal lokalnog razvoja: od nacionalnih politika do lokalnih akcija” u čijoj organizaciji su učestvovali Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i Zapadno-balkanska migraciona mreža (WB-MIGNET) kojom koordinira CREDI, uz podršku globalnog programa „Migracije i dijaspora“ (PMD), Njemačke razvojne saradnje, koji u Srbiji sprovodi GIZ. Cilj škole, koja je…

Učešće na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na Drugoj MIRNet konferenciji „Nova dinamika migracija Istok-Zapad i integracija migranata unutar Evrope i šire“. Domaćin konferencije bio je Univerzitet u Sussexu u ime H2020 MIRNet konzorcijuma (eng. Migration and Integration Research and Networking), 15.-16. novembra 2021. Nermin je predstavio rad pod nazivom „Upravljanje tranzitnom migracijom duž balkanske…

Produžen rok za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

Nakon velikog broja upita aplikanata, rok za prijave na Program podrške Istraživački inkubator je produžen do 08.11.2021. godine. Puni tekst poziva glasi:   POZIV ZA PRIJAVE NA PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČKI INKUBATOR   CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući…

Međunarodna naučna konferencija o migracijama 2022 – Poziv za sažetke i radove

CREDI kao partner u organizaciji Međunarodne naučne konferencije o migracijama 2022, zajedno sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burch univerziteta, incijativom Center of Competence in Humanitarian Negotiations, Misijom OSCE-a u BiH i Delegacijom EU poziva mlade istraživače, etablirane naučnike i praktičare da dostave sažetke radova za prvo godišnje izdanje Međunarodne naučne konferencije o migracijama do…

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno…

Učešće na konferenciji Spa-ce.net mreže

Naš direktor istraživanja Nermin Oruč učestvovao je na konferenciji Mreže Spa-ce.net pod nazivom „21. godina 21. stoljeća – Izazov zajedničke budućnosti Zapadnog Balkana“. Konferencija je organizovana 21. i 22. septembra 2021. u Beogradu, Srbija, u formi hibridnog događaja. Organizatori konferencije bili su Network of Spatial Research and Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe…

18. godišnja IMISCOE konferencija

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na 18. godišnjoj IMISCOE konferenciji pod nazivom „Prelazak granica, povezivanje kultura“, održanoj online od 7. do 9. jula 2021. Na konferenciji je Nermin predstavio rad pod naslovom „Kampovanje i marginalizacija ilegalnih migranata kao odgovor politika na COVID-19 krizu duž Balkanske rute“, u koautorstvu sa Natalijom Perišić i Draganom Stoeckel…

Multi-akterski dijalog: Praćenje, podsticanje i podrška povratnim i cirkularnim migracijama

Naš direktor Nermin Oruč učestvovao je na događaju u okviru programa Migracije i dijaspora (PMD) na temu „Praćenje, podsticanje i podrška povratnim i cirkularnim migracijama“ organizovanom u on-line formatu 10. marta 2021. godine. Ovaj multi-akterski dijalog se organizuje u okviru globalnog programa Migracije i dijaspora koji se u Srbiji provodi u okviru Njemačko-srpske razvojne saradnje.…

CREDI učestvuje u organizaciji The Migration Conference 2021

CREDI kao koordinator WB-MIGNET-a učestvuje u organizaciji The Migration Conference 2021 (TMC), koja će se održati od 6. do 10. jula 2021. Konferencija je najveća svjetska naučna konferencija o migracijama. Domaćin konferencije u 2021. godini će biti Ming-Ai Institut, London, Velika Britanija. Zbog pandemije COVID-19, konferencija će se održati online. TMC je mjesto za akademike,…