Objavljen je naš izvještaj o usklađivanju baza podataka o politikama tržišta rada na Zapadnom Balkanu sa smjernicama EU

Upravo je objavljen izvještaj Usklađivanje baza podataka o politikama tržišta rada Zapadnog Balkana sa smjernicama EU. Izvještaj nudi kratak regionalni pregled trenutne prakse na Zapadnom Balkanu, kao i sveobuhvatnu procjenu praksi svake ekonomije, praćen podacima i preporukama koje će pomoći u zalaganju za reformu tržišta rada i socijalne politike kako bi se poboljšale mogućnosti zapošljavanja…

Objavljen GreenFORCE nacionalni izvještaj o mapiranju za BiH

U okviru Horizon Europe projekta „GreenFORCE – Podstičemo izvrsnost istraživanja za zelenu tranziciju na Zapadnom Balkanu“ (Broj granta: 101059411), projektni partneri su pripremili i objavili Regionalni izvještaj o mapiranju zelene tranzicije. Voditelj ovog rezultata projekta bio je Co-PLAN Institut, a saradnici na izradi izvještaja bili su: Anila Gjika, Rea Muka, Imeldi Sokoli, Ana Marija Petrovska,…

Prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja

U okviru implementacije Fairwork projekta u BiH održana je prezentacija prvog Fairwork BiH izvještaja. Prezentacija je održana 07.09.2023. i na istoj su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, kompanija, platformi, sindikata, udruženja poslodavaca, međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija. Članovi Fairwork tima su prisutnima na radionici predstavili projekat, metodologiju i ciljeve istraživanja, kao i ključne rezultate istraživanja,…

Objavljena nova publikacija čiji je koautor naš zaposlenik

CREDI koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta, koautor je D1 Izvještaja iz Mentorskog programa 2021-2022. CESSDA Mentorski program je podrška jedan na jedan gdje se partneri CESSDA-e i novi članovi pružaoci usluga koji traže podršku uparuju sa stručnjacima aktivnim u programu. DASS-BiH je učestvovao u mentorskoj podršci tokom…

Nova publikacija našeg istraživača

Objavljen je završni izvještaj ECONDIAS-a pod nazivom “Studija doprinosa dijaspore društveno-ekonomskom razvoju na Zapadnom Balkanu”, uz prateći sažetak politika. Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, bio je istraživač za Bosnu i Hercegovinu u okviru projekta ECONDIAS. Kako bi se izvukli zaključci specifični za kontekst o uspjehu i izazovima ulaganja predvođenih dijasporom u matičnim zemljama, ovaj izvještaj…

Projekat prevođenja Islamic Labour Code na bosanski/hrvatski/srpski jezik

CREDI je potpisao ugovor sa Centre for Labour Research o saradnji na projektu prevođenja Islamic Labour Code na bosanski/hrvatski/srpski jezik. Ova knjiga, čiji su autori su Iftikhar Ahmad i Asghar Jameel je jedinstvena publikacija u svijetu, koja na detaljan način obrađuje teme radničkih prava i odnosa između radnika i poslodavaca iz perspektive Kur'ana i Sunneta. Knjiga nudi rješenja…

Poslodavci sve manje ulažu u usavršavanje radnika u BiH

InLearn blog U razgovoru s poslodavcima, gotovo nikad nećete čuti bilo kakvo neslaganje s izjavom da su „ljudi ključ uspjeha svake organizacije“. Međutim, kad dođemo do konkretnih koraka koji trebaju biti usmjereni na jačanje kapaciteta uposlenika u kompanijama, ili privlačenje i izbor novih kadrova, postupci tih istih poslodavaca su najčešće u suštoj suprotnosti s njihovim…

Objavljeno novo poglavlje knjige čiji autori su istraživači CREDI-ja

U knjizi “Towards Economic Inclusion in the Western Balkans: New Perspectives on South-East Europe” objavljeno je poglavlje knjige pod nazivom “Envelope Wages in Bosnia and Herzegovina: Incidence and Distributional Implications”, čiji su koautori CREDI istraživači Amela Kurta, Nermin Oruč i Dželila Kramer. Knjigu su uredili William Bartlett i Milica Uvalić, a izdao Palgrave Macmillan. Poglavlje…

Prema Evropskoj mreži pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR) koji su bazirani na FAIR principima

Koordinatorica CREDI Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) Amela Kurta koautor je radnog dokumenta “Towards a European network of FAIR-enabling Trustworthy Digital Repositories (TDRs)” koji je objavljen na Zenodu (link: https://doi.org/10.5281/zenodo.7034314). Ovaj rad je inicijativa širokog autorskog tima koji se sastoji od zainteresovanih strana iz evropske zajednice repozitorija. Detaljno opisuje viziju…

Prezentacija izvještaja “Migracije zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine”

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, predstavio je izvještaj pod nazivom “Migracije zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine: izazovi i mogućnosti” na događaju održanom 12. aprila 2022. godine u Sarajevu. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Nermin je jedan od koautora izvještaja, a…