Konferencija “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”

Naši istraživači učestvovali su na konferenciji pod nazivom “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”,  koja je održana je 22. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radionicu su otvorili Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Žarković, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke i Will…

BiHMOD

CDESS is currently developing BiHMOD, a microsimulation tax and social benefits model, which is based on EUROMOD. The project is jointly implemented by CDESS and the BiH Evaluation Society. The current team members of the BiHMOD National team are: – Nermin Oruc, CDESS – Nikolina Obradovic, CDESS – Fahrudin Memic, BiH Evaluation Society The initial financial…