Platforma Budućnost države blastoganja

Članovi Regionalne inicijative Zapadnog Balkana „Budućnost države blagostanja“ kreirali su platformu za definisanje zajedničkog minimuma socijalne zaštite u regionu ili za definisanje korpe osnovnih usluga i naknada. Elementi Platforme Budućnost države blagostanja formulisani su na temelju  programskog stanovišta “Država blagostanja na zapadnom Balkanu – Izazovi i mogućnosti” i rasprave održane u sklopu Beogradske konferencije (2018)…

CREDI na 12. sastanku ECS ERIC Foruma nacionalnih koordinatora

Naš istraživač Nermin Oruč, kao predstavnik iz Bosne i Hercegovine, učestvovao je na 12. sastanku Foruma nacionalnih koordinatora ESS ERIC-a, održanom u Mannheimu 3. i 4. aprila 2019. godine. Evropska socijalna anketa (ESS) je akademski vođena međudržavna anketa koja se sprovodi širom Evrope od njenog osnivanja 2001. godine. Svake dve godine, provode se intervjui licem…

ESS ERIC Radionica za jugoistočnu Evropu – Održivost ESS-a u regionu

Naši istraživači Nermin Oruč i Amela Kurta učestvovali su na radionici ESS ERIC-a održanoj 28-29. marta 2019. godine u Tivtu, Crna Gora. Radionica je okupila nacionalne predstavnike iz zemalja jugoistočne Evrope kako bi razgovarali o nedavnim iskustvima terenskog istraživanja. Predstavnici regiona razgovarali su o potencijalnom učešću u Desetom krugu istraživanja (2020/21) i potencijalima za saradnju…

Konferencija “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”

Naši istraživači učestvovali su na konferenciji pod nazivom “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”,  koja je održana je 22. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radionicu su otvorili Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Žarković, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke i Will…

Naš istraživač na radionici „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“, Univerzitet u Warwicku, 6. i 7. decembar 2018

Naš istraživač Nermin Oruč učestvovao je na radionici pod nazivom „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“. Radionica je održana na Univerzitetu Warwick 6-7. decembra 2018. godine. Nermin je predstavio nedavne trendove na tržištu rada i socijalne politike na Zapadnom Balkanu. Cilj ove radionice bio je okupiti mlade istraživače, starije akademike, kreatore politika i članove civilnog društva…

Radionica strateškog planiranja Regionalne inicijative Zapadnog Balkana “Budućnost države blagostanja”

Članovi Regionalne inicijative Zapadnog Balkana “Budućnost države blagostanja”, uključujući predstavnike CREDI-a Nermin Oruča i Amelu Kurta, okupili su se u Skoplju, 23.-25. septembra 2018. godine, kako bi razgovarali o strateškim mogućnostima i budućem razvoju ove mreže. Učesnici su razgovarali o vanjskom i unutarnjem okruženju, dugoročnim ciljevima mreže, projektima i područjima istraživanja koja će biti pokrivena…

Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“

CREDI je u okviru Regionalne inicijative Zapadnog Balkana „Budućnost države blagostanja“ učestvovao u organizaciji i radu prve regionalne konferencije ove mreže. Konferencija je održana u Beogradu u periodu 06.06.2018.-08.06.2018. Ovaj trodnevni skup obuhvatio je 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja. Pored toga, konferencija je pokrenula dvije regionalne…

Konferencija “Jačanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dobrom radu i životu na zapadnom Balkanu i Turskoj”

Naš istraživač je učestvovao na regionalnoj konferenciji “Jačanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dobrom radu i životu na zapadnom Balkanu i Turskoj” u Beogradu 31. januara 2018. Konferenciju je organizirala Evropska komisija i podržala zajedničke napore EU i zemalja članica za proširenje u reformama za poboljšanje ekonomske i socijalne situacije svih građana zapadnog Balkana…

Nejednakost dohodaka i sistema socijalne zaštite u državama nasljednicima Jugoslavije

Naš istraživač Nermin Oruč će prezentovati na seminaru “Nejednakost dohodaka i sistema socijalne zaštite u državama nasljednicima Jugoslavije” na Londonskoj školi ekonomije zajedno sa dr Will Bartlettom (LSEE istraživanje o jugoistočnoj Evropi), dr Jeleni Žarković Rakić (Univerzitet u Beogradu) i dr Gorana Krstić (Univerzitet u Beogradu) u utorak 23. januara 2018. Dvadeset pet godina od…

Razmjena praksi u pružanju i finansiranju sveobuhvanih usluga u zemljama Zapadnog Balkana

Predstavnici CREDI-a učestvovali su 6. decembra 2017. godine na regionalnom skupu u Tirani posvećenom pružanju i finansiranju sveobuhvatnih usluga u zemljama Zapadnog Balkana. Istraživači našeg centra su prezenetovali iskustva i prakse u domenu socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i aktivno učestvovali u diskusiji o postignućima i izazovima u razvoju usluga, te planovima i dobrim…