Konferencija “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”

Naši istraživači učestvovali su na konferenciji pod nazivom “Nejednakost i socijalna zaštita u Jugoistočnoj Europi”,  koja je održana je 22. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radionicu su otvorili Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Žarković, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke i Will…

Naš istraživač na radionici „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“, Univerzitet u Warwicku, 6. i 7. decembar 2018

Naš istraživač Nermin Oruč učestvovao je na radionici pod nazivom „Budućnost Zapadnog Balkana u Evropi“. Radionica je održana na Univerzitetu Warwick 6-7. decembra 2018. godine. Nermin je predstavio nedavne trendove na tržištu rada i socijalne politike na Zapadnom Balkanu. Cilj ove radionice bio je okupiti mlade istraživače, starije akademike, kreatore politika i članove civilnog društva…

Radionica strateškog planiranja Regionalne inicijative Zapadnog Balkana “Budućnost države blagostanja”

Članovi Regionalne inicijative Zapadnog Balkana “Budućnost države blagostanja”, uključujući predstavnike CREDI-a Nermin Oruča i Amelu Kurta, okupili su se u Skoplju, 23.-25. septembra 2018. godine, kako bi razgovarali o strateškim mogućnostima i budućem razvoju ove mreže. Učesnici su razgovarali o vanjskom i unutarnjem okruženju, dugoročnim ciljevima mreže, projektima i područjima istraživanja koja će biti pokrivena…

Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“

CREDI je u okviru Regionalne inicijative Zapadnog Balkana „Budućnost države blagostanja“ učestvovao u organizaciji i radu prve regionalne konferencije ove mreže. Konferencija je održana u Beogradu u periodu 06.06.2018.-08.06.2018. Ovaj trodnevni skup obuhvatio je 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja. Pored toga, konferencija je pokrenula dvije regionalne…

Konferencija “Jačanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dobrom radu i životu na zapadnom Balkanu i Turskoj”

Naš istraživač je učestvovao na regionalnoj konferenciji “Jačanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dobrom radu i životu na zapadnom Balkanu i Turskoj” u Beogradu 31. januara 2018. Konferenciju je organizirala Evropska komisija i podržala zajedničke napore EU i zemalja članica za proširenje u reformama za poboljšanje ekonomske i socijalne situacije svih građana zapadnog Balkana…

Nejednakost dohodaka i sistema socijalne zaštite u državama nasljednicima Jugoslavije

Naš istraživač Nermin Oruč će prezentovati na seminaru “Nejednakost dohodaka i sistema socijalne zaštite u državama nasljednicima Jugoslavije” na Londonskoj školi ekonomije zajedno sa dr Will Bartlettom (LSEE istraživanje o jugoistočnoj Evropi), dr Jeleni Žarković Rakić (Univerzitet u Beogradu) i dr Gorana Krstić (Univerzitet u Beogradu) u utorak 23. januara 2018. Dvadeset pet godina od…

Razmjena praksi u pružanju i finansiranju sveobuhvanih usluga u zemljama Zapadnog Balkana

Predstavnici CREDI-a učestvovali su 6. decembra 2017. godine na regionalnom skupu u Tirani posvećenom pružanju i finansiranju sveobuhvatnih usluga u zemljama Zapadnog Balkana. Istraživači našeg centra su prezenetovali iskustva i prakse u domenu socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i aktivno učestvovali u diskusiji o postignućima i izazovima u razvoju usluga, te planovima i dobrim…

Position paper as output of initiative “Future of the Welfare State in the Western Balkans”

A group of Western Balkan think-tank organisations and researchers working on the welfare state issues, including experts from CDESS, have initiated development of a Regional platform with the aim to engage the foremost researchers, political, business and other leaders of society to shape a regional social welfare state agenda, thus contributing to improving the social…