Učešće na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR)

Naša koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta učestvovala je na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR-ova). Radionicu su u online formatu 13. januara 2022. organizirali FAIRsFAIR, SSHOC i EOSC-Nordic. Svi ovi projekti ponudili su podršku repozitorijumima koji traže certifikaciju kao TDR i žele da nastave napore u…

CREDI je odabran na tenderu za provođenje istraživanja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

CREDI je odabran za provođenje kvantitativnog istraživanja koje je dio projekta  Uvođenja rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Ovo je prvi regionalni projekat ove vrste i implementira se u saradnji sa 18 univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovaj projekt podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija…

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za razvoj, praćenje i procjenu informativne kampanje IOM-a

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za projekat Kampanje podizanja svijesti o rizicima od neregularnih migracija na Zapadnom Balkanu koji implementira Međunarodna organizacija za migracije – IOM. CREDI će provesti studiju u saradnji sa IOM Globalnim centrom za analizu podataka o migracijama – GMDAC i projektnim timom kako bi informisao dizajn informativne kampanje…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“ održan je 17.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Fakultet političkih nauka (UNSA), Kantonalni centar za socijalni rad, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 15.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Burch Univerzitet, Internacionalni Univerzitet…

Pozicioni dokument o integracijskim procesima na Zapadnom Balkanu

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH angažovao je CREDI da sprovede istraživanje i izradi pozicioni dokument o procesima integracije na Zapadnom Balkanu. Regionalna saradnja je već postigla značajan napredak u mnogim različitim oblastima. Pozicioni dokument će razmotriti prethodne inicijative i trenutni status regionalnih integracionih procesa na Zapadnom Balkanu. Članovi tima koji će raditi na…

Prezentacija aktivnosti CREDI centra na sastanku Grupe 9

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na radnom sastanku Grupe 9, održanom 11. decembra 2021. Tokom sastanka, CREDI je predstavljen mladim političarkama i političarima kao otvorena istraživačka infrastruktura sa misijom da podrži kreiranje politika zasnovanih na dokazima. Fokus prezentacije bio je InQuire Evidence to Policy Hub čiji cilj je da doprinese poboljšanoj bazi znanja…

Specijalna sesija na konferenciji ICEI 2021

CREDI je organizovao i održao specijalnu sesiju u okviru Sedme naučne konferencije s internacionalnim učešćem ICEI 2021 „EKONOMSKI ODGOVOR I OPORAVAK U ODNOSU NA KRIZU UZROKOVANU PANDEMIJOM COVID-19“. Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 02.-04.12.2021. godine. Specijalna sesija na temu “Principi otvorene nauke i prakse arhiviranja podataka u društvenim naukama u BiH” je…

CREDI zapošljava: potreban veći broj terenskih anketara

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje…

PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-u

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse. CREDI program sudentske prakse pruža studentima jedinstveno istraživačko iskustvo koje uvodi sve aspekte istraživanja u društvenim naukama i uključuje cjelokupno podržani proces istraživanja od postavljanja istraživačkog pitanja do izrade izvještaja, kao i obuku za upravljanje podacima i fokusirani trening u kvantitativnim i kvalitativnim metodama…