Studijska posjeta Slovenačkom arhivu podataka iz društvenih nauka

Članovi tima našeg Arhiva podataka za društvene nauke (DASS-BiH), Amela Kurta i Nermin Oruč posjetili su Slovenački arhiv podataka iz društvenih nauka ADP u maju 2022. godine. Studijska posjeta je bila dio CESSDA Mentorskog programa i razmjene osoblja organizovane u okviru RiTrain projekta. Tokom studijske posjete organizovane su različite aktivnosti, uključujući prezentaciju rada ADP-a, obuku…

Pridružite se našem timu terenskih anketara sa područja Kantona Sarajevo!

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu na području Kantona Sarajevo (potreban veći broj anketara sa ovog područja, ali se mogu prijaviti i zainteresovani sa drugih područja za angažmane u budućnosti). CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su…

Učešće na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže

Naša koordinatorka InQuire programa Amela Kurta učestvovala je na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže održanoj u Budimpešti u periodu od 30. do 31. marta 2022. Konferencija je nosila naziv „ Research Managers and Administration: key expertise to boost the regional excellence and innovation potential” a njenu organizaciju finansijski su podržali Međunarodni Višegradski fond, Centralnoevropska inicijativa…

CREDI će učestvovati u procesu izrade nacrta sporazuma o reformi procjene istraživanja na nivou EU

Evropska komisija ima za cilj da izradi nacrt sporazuma o reformi procjene istraživanja koji će izraditi koalicija organizacija uključenih u proces izrade sporazuma o reformi procjene istraživanja, uključujući diskusije o njegovom upravljanju i drugim pripremnim aktivnostima. Koalicija okuplja organizacije za finansiranje istraživanja, organizacije koje se bave istraživanjem, nacionalna/regionalna tijela ili agencije za procjenu, udruženja finansijera…

DASS-BiH je dobio CoreTrustSeal certifikat

Naš Arhiv podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini certificiran je kao pouzdani repozitorij podataka od strane CoreTrustSeal (CTS) odbora za standarde i certifikaciju za period 2022 – 2025. Zahtjevi CoreTrustSeal pouzdanih repozitorija podataka odražavaju karakteristike pouzdanih repozitorija. Certifikacija se daje svim repozitorijumima koji zadovoljavaju skup kriterija opisanih u Zahtjevima i provodi se kroz…

Učešće na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života, održanom 28. januara 2022. godine. Webinar je nosio naziv „Život iza prikupljanja podataka o troškovima života“ i realizovan je u organizaciji WageIndicator fondacije. Ovaj webinar istraživao je posao koji se nalazi iza prikupljanja i analize podataka…

Učešće na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR)

Naša koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta učestvovala je na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR-ova). Radionicu su u online formatu 13. januara 2022. organizirali FAIRsFAIR, SSHOC i EOSC-Nordic. Svi ovi projekti ponudili su podršku repozitorijumima koji traže certifikaciju kao TDR i žele da nastave napore u…

CREDI je odabran na tenderu za provođenje istraživanja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

CREDI je odabran za provođenje kvantitativnog istraživanja koje je dio projekta  Uvođenja rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Ovo je prvi regionalni projekat ove vrste i implementira se u saradnji sa 18 univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovaj projekt podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija…

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za razvoj, praćenje i procjenu informativne kampanje IOM-a

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za projekat Kampanje podizanja svijesti o rizicima od neregularnih migracija na Zapadnom Balkanu koji implementira Međunarodna organizacija za migracije – IOM. CREDI će provesti studiju u saradnji sa IOM Globalnim centrom za analizu podataka o migracijama – GMDAC i projektnim timom kako bi informisao dizajn informativne kampanje…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“ održan je 17.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Fakultet političkih nauka (UNSA), Kantonalni centar za socijalni rad, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona…