CREDI zapošljava: potreban veći broj anketara

Potreban nam je veći broj anketara (M/Ž) za nekoliko telefonskih i terenskih anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na…

NOVI PROJEKAT U CREDIJU

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI), u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, provodi istraživanje na području cijele BiH o mišljenjima i očekivanjima roditelja od škola i obrazovnih vlasti u pogledu kvaliteta obrazovanja i školskog okruženja. Cilj ovog istraživanja je izraditi preporuke za obrazovne vlasti u BiH kako bi se unaprijedio…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PR-a I OGLAŠAVANJA

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge PR-a i oglašavanja za potrebe Fairwork projekta ocjenjivanja uslova rada na digitalnim platformama u Bosni i Hercegovini u skladu sa dole navedenim opisom posla. Svi materijali i informacije  potrebne za obavljanje posla će biti blagovremeno dostavljene odabranom ponuđaču.   OPIS…

NOVI PROJEKAT: Angažman mladih u procesima upravljanja i odlučivanja

Kroz tendersku proceduru CRS-a, CREDI je odabran da radi na projektu „Angažman mladih u procesima upravljanja i odlučivanja.“ U okviru ovog projekta, CREDI će ispitati uticaj CRS projekta PRO-Budućnost na smisleno angažovanje mladih u upravljačkim strukturama i procesu donošenja odluka. CREDI i njegov Odjel za prikupljanje podataka prikupit će relevantne podatke provodeći ankete, intervjue i…

Novi regionalni projekat

Konzorcijum organizacija i eksperata povezanih sa regionalnom WEBecon mrežom, a predvođen CREDI-jem, pobijedio je na tenderu za implementaciju projekta „Mape puta za usklađivanje baza podataka o politikama tržišta rada Zapadnog Balkana sa EU i izgradnja kapaciteta za partnere sa Zapadnog Balkana“. Cilj ovog zadatka je procijeniti nesklad između trenutne prakse ekonomija Zapadnog Balkana i EU…

Objavljena nova publikacija čiji je koautor naš zaposlenik

CREDI koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta, koautor je D1 Izvještaja iz Mentorskog programa 2021-2022. CESSDA Mentorski program je podrška jedan na jedan gdje se partneri CESSDA-e i novi članovi pružaoci usluga koji traže podršku uparuju sa stručnjacima aktivnim u programu. DASS-BiH je učestvovao u mentorskoj podršci tokom…

DASS-BiH uključen u ERC inventar pouzdanih repozitorija

CREDI Arhiv podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH) uključen je u inventar pouzdanih repozitorija Evropskog istraživačkog vijeća (European Research Council – ERC). Popis repozitorija predstavlja rezultat studije koju je od marta do oktobra 2022. provela grupa nezavisnih eksperata, a naručila Izvršna agencija Evropskog istraživačkog savjeta (ERCEA). Studija procjenjuje i analizira spremnost repozitorijuma…

InQuire je prepoznat kao obećavajuća praksa koja koristi potencijal dijaspore

InQuire Evidence2Policy Hub je prepoznat kao obećavajuća praksa u mapiranju i istraživanju sprovedenom u okviru projekta ECONDIAS. Projekat je implementirao Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD), a finansirao ga je Generalni direktorat Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). ECONDIAS je studija mapiranja sa opštim ciljem povećanja doprinosa dijaspore Zapadnog Balkana…

NOVI PROJEKAT U CREDIJU!

CREDI i njegov Odjel za prikupljanje primarnih podataka, kao dio konzorcijuma predvođenog Institutom ISPPI Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, zaduženi su za realizaciju projekta pod nazivom „Istraživanje nivoa svijesti građana u zemljama Zapadnog Balkana o odnosu između klimatskih promjena i požara na otvorenim prostorima”. Istraživanje će uključiti anketiranje zasnovano na CATI tehnici i…

NOVA EVALUACIJA!

CREDI je dobio zadatak da provede novu evaluaciju. Ovog puta evaluiramo projekat „Bosnia and Herzegovina: Enhancing social cohesion in communities hosting people on the move“, koji implementira IOM BiH. Svrha završne eksterne evaluacije je da pruži nepristrasan pogled na projekat u smislu postizanja rezultata, kvaliteta performansi, upravljanja projektom fokusirajući se i na doprinos više partnera,…