IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA APLICIRANJE NA OTVORENE POZIVE ZA GRANT SREDSTVA

Druga radionica InLearn centra organizirana je 03.03.2021. godine. Zbog trenutne epidemiološke situacije, radionica je realizirana online putem Zoom aplikacije. Za kompanije koje trebaju podršku u obliku grantova potrebne su informacije i savjeti o načinu izrade projektnih prijedloga za apliciranje na otvorene pozive za grant sredstva. Na osnovu iskustava višegodišnjeg rada na projektnim prijedlozima i suradnji…

Treća radionica InQuire Research Incubator programa podrške

U okviru InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskih studija, održana je treća radionica 02.03.2021. godine u prostorijama CREDI centra i online. Tema treće radionice bila je Pregled literature. U okviru radionice prisutni su upoznati sa različitim pristupima u pregledu literature, te su dati praktični savjeti na koji način najjednostavnije pronaći traženu literaturu. U idealnom…

Održana je druga radionica programa podrške InQuire Research Incubator

Druga radionica u okviru InQuire Research Incubator programa za podršku studentima postdiplomskih studija održana je 23. februara 2021. godine u prostorijama CREDI centra i on-line. Tema druge radionice bila je Istraživačko pitanje. U procesu istraživanja nema ništa važnije od dobro postavljenog istraživačkog pitanja. Važnost definiranja jasnog istraživačkog pitanja ne može se previše naglasiti. Definiranje istraživačkih…

Održana Prva radionica InQuire Research Incubator programa podrške

U okviru InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH održana je Prva radionica sa kandidatima iz prvog kohorta. Radionica je organizovana 16.02.2021. u prostorijama CREDI centra, uz mogućnost praćenja on-line putem. Tema prve radionice bila je Određivanje istraživačkog problema i svrhe istraživanja. Prvi korak u procesu dizajniranja istraživanja je identificiranje…

DAN OTVORENIH VRATA INLEARN CENTRA IZVRSNOSTI U NEFORMALNOM OBRAZOVANJU

Dan otvorenih vrata InLearn centra izvrsnosti u neformalnom obrazovanju organizovan je 11.02.2021. godine u on-line formatu. Ovom prilikom, prisutnima je prezentovan InLearn centar izvrsnosti sa misijom da postane resursni centar za trening akademije u kompanijama. Promovisana je ideja unaprjeđenja vještina kroz trening akademije u kompanijama, kroz tehničku i finansijsku podršku u osnivanju i razvoju ovih…

Prvi sastanak sa kandidatima u okviru InQuire Research Incubator programa podrške

Nakon serije pojedinačnih sastanaka koje je tim InQuire-a održao sa svim kandidatima koji su izabrani za InQuire Research Incubator program podrške studentima postdiplomskih studija, prvi zajednički radni sastanak organizovan je 03.02.2021. godine. Na sastanku je prisutnim kandidatima prezentovan plan i program 15 radionica, način povezivanja i saradnje sa mentorima-savjetnicima, te mogućnosti koje mogu koristiti u…

Kako pokrenuti vlastiti trening centar unutar kompanije? – Potražite odgovor u novom InLearn Centru

Poslodavci se svakodnevno susreću sa izazovima savremenog doba, koje donosi potrebu stalnih inovacija radi održavanja konkurentnosti na globalnom tržištu. Jedan od ključnih elemenata konkurentnosti je kvalitetno obučena i motivisana radna snaga. U situaciji značajnih neusklađenosti između obrazovanja i potreba tržišta rada u BiH, neformalno obrazovanje ima posebno važnu ulogu i može značajno doprinijeti razvoju kvalifikovanih…

Poziv za prijave na Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

O InQuire InQuire Evidence2Policy Hub objavljuje poziv za prijavu studenata postdiplomskih studija za Research Incubator program. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Research Incubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa…

Dan otvorenih vrata – Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

InQuire Evidence2Policy Hub poziva registrovane studente postdiplomskih studija univerziteta u Bosni i Hercegovini na Dan otvrenih vrata Research Incubator programa za studente postdiplomskih studija koji će se održati 18.12.2020. godine sa početkom u 10:00h. Događaj će biti organizovan online, a pozivnicu ćemo uputiti svim studentima koji se registruju na dole navedeni link. Research Incubator je…

Poziv za registraciju za Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

InQuire Evidence2Policy Hub objavljuje poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija za Research Incubator program. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Research Incubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u…