Održan Drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo“ održan je 15.09.2022. godine Drugi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Služba za socijalnu zaštitu Vogošća, Služba za socijalnu zaštitu Stari grad, Služba za socijalnu zaštitu Ilijaš. Članovi…

Studijska posjeta Slovenačkom arhivu podataka iz društvenih nauka

Članovi tima našeg Arhiva podataka za društvene nauke (DASS-BiH), Amela Kurta i Nermin Oruč posjetili su Slovenački arhiv podataka iz društvenih nauka ADP u maju 2022. godine. Studijska posjeta je bila dio CESSDA Mentorskog programa i razmjene osoblja organizovane u okviru RiTrain projekta. Tokom studijske posjete organizovane su različite aktivnosti, uključujući prezentaciju rada ADP-a, obuku…

Okvir za mapu puta istraživačkih infrastruktura u BiH

Okvir za mapu puta istraživačkih infrastruktura u BiH je uvrstio inicijative i aktivnosti CREDI centra na uspostavljanju otvorene istraživačke infrastrukture. Okvir je politika koji sažima postojeći istraživački potencijal naučnoistraživačkog sistema Bosne i Hercegovine kroz identifikaciju istraživačkih objekata, opreme, instrumenata i međunarodnu saradnju, uključujući uključivanje Bosne i Hercegovine u velike evropske RI mreže i projekte. U…

Pridružite se našem timu terenskih anketara sa područja Kantona Sarajevo!

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu na području Kantona Sarajevo (potreban veći broj anketara sa ovog područja, ali se mogu prijaviti i zainteresovani sa drugih područja za angažmane u budućnosti). CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su…

Učešće na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže

Naša koordinatorka InQuire programa Amela Kurta učestvovala je na Završnoj konferenciji V4+WB RMA mreže održanoj u Budimpešti u periodu od 30. do 31. marta 2022. Konferencija je nosila naziv „ Research Managers and Administration: key expertise to boost the regional excellence and innovation potential” a njenu organizaciju finansijski su podržali Međunarodni Višegradski fond, Centralnoevropska inicijativa…

CREDI će učestvovati u procesu izrade nacrta sporazuma o reformi procjene istraživanja na nivou EU

Evropska komisija ima za cilj da izradi nacrt sporazuma o reformi procjene istraživanja koji će izraditi koalicija organizacija uključenih u proces izrade sporazuma o reformi procjene istraživanja, uključujući diskusije o njegovom upravljanju i drugim pripremnim aktivnostima. Koalicija okuplja organizacije za finansiranje istraživanja, organizacije koje se bave istraživanjem, nacionalna/regionalna tijela ili agencije za procjenu, udruženja finansijera…

DASS-BiH je dobio CoreTrustSeal certifikat

Naš Arhiv podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini certificiran je kao pouzdani repozitorij podataka od strane CoreTrustSeal (CTS) odbora za standarde i certifikaciju za period 2022 – 2025. Zahtjevi CoreTrustSeal pouzdanih repozitorija podataka odražavaju karakteristike pouzdanih repozitorija. Certifikacija se daje svim repozitorijumima koji zadovoljavaju skup kriterija opisanih u Zahtjevima i provodi se kroz…

Učešće na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na webinaru o prikupljanju podataka za WageIndicator bazu podataka o troškovima života, održanom 28. januara 2022. godine. Webinar je nosio naziv „Život iza prikupljanja podataka o troškovima života“ i realizovan je u organizaciji WageIndicator fondacije. Ovaj webinar istraživao je posao koji se nalazi iza prikupljanja i analize podataka…

Učešće na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR)

Naša koordinatorica Arhiva podataka za društvene nauke u Bosni i Hercegovini (DASS-BiH), Amela Kurta učestvovala je na radionici Mreže FAIR pouzdanih digitalnih repozitorija (TDR-ova). Radionicu su u online formatu 13. januara 2022. organizirali FAIRsFAIR, SSHOC i EOSC-Nordic. Svi ovi projekti ponudili su podršku repozitorijumima koji traže certifikaciju kao TDR i žele da nastave napore u…

CREDI je odabran na tenderu za provođenje istraživanja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

CREDI je odabran za provođenje kvantitativnog istraživanja koje je dio projekta  Uvođenja rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Ovo je prvi regionalni projekat ove vrste i implementira se u saradnji sa 18 univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovaj projekt podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija…