CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za razvoj, praćenje i procjenu informativne kampanje IOM-a

CREDI je izabran na tenderu za pružanje usluga za projekat Kampanje podizanja svijesti o rizicima od neregularnih migracija na Zapadnom Balkanu koji implementira Međunarodna organizacija za migracije – IOM. CREDI će provesti studiju u saradnji sa IOM Globalnim centrom za analizu podataka o migracijama – GMDAC i projektnim timom kako bi informisao dizajn informativne kampanje…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Razvoj metodologije ciljanja korisnika socijalnih naknada u Kantonu Sarajevo“ održan je 17.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: Fakultet političkih nauka (UNSA), Kantonalni centar za socijalni rad, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona…

Održan Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe u okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“

U okviru implementacije projekta „Podrška uspostavljanju sistema za praćenje i predviđanje potreba za zanimanjima i vještinama u Kantonu Sarajevo“ održan je 15.12.2021. godine Prvi konsultativni sastanak savjetodavne grupe. Sastanak je organizovan u hibridnoj formi, a sastanku su prisustvovali predstavnici institucija: DVV international – Ured za BiH, Federalni zavod za statistiku, Internacionalni Burch Univerzitet, Internacionalni Univerzitet…

Pozicioni dokument o integracijskim procesima na Zapadnom Balkanu

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH angažovao je CREDI da sprovede istraživanje i izradi pozicioni dokument o procesima integracije na Zapadnom Balkanu. Regionalna saradnja je već postigla značajan napredak u mnogim različitim oblastima. Pozicioni dokument će razmotriti prethodne inicijative i trenutni status regionalnih integracionih procesa na Zapadnom Balkanu. Članovi tima koji će raditi na…

Prezentacija aktivnosti CREDI centra na sastanku Grupe 9

Naš direktor istraživanja, Nermin Oruč, učestvovao je na radnom sastanku Grupe 9, održanom 11. decembra 2021. Tokom sastanka, CREDI je predstavljen mladim političarkama i političarima kao otvorena istraživačka infrastruktura sa misijom da podrži kreiranje politika zasnovanih na dokazima. Fokus prezentacije bio je InQuire Evidence to Policy Hub čiji cilj je da doprinese poboljšanoj bazi znanja…

Specijalna sesija na konferenciji ICEI 2021

CREDI je organizovao i održao specijalnu sesiju u okviru Sedme naučne konferencije s internacionalnim učešćem ICEI 2021 „EKONOMSKI ODGOVOR I OPORAVAK U ODNOSU NA KRIZU UZROKOVANU PANDEMIJOM COVID-19“. Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 02.-04.12.2021. godine. Specijalna sesija na temu “Principi otvorene nauke i prakse arhiviranja podataka u društvenim naukama u BiH” je…

CREDI zapošljava: potreban veći broj terenskih anketara

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje…

PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-u

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse. CREDI program sudentske prakse pruža studentima jedinstveno istraživačko iskustvo koje uvodi sve aspekte istraživanja u društvenim naukama i uključuje cjelokupno podržani proces istraživanja od postavljanja istraživačkog pitanja do izrade izvještaja, kao i obuku za upravljanje podacima i fokusirani trening u kvantitativnim i kvalitativnim metodama…

Produžen rok za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

Nakon velikog broja upita aplikanata, rok za prijave na Program podrške Istraživački inkubator je produžen do 08.11.2021. godine. Puni tekst poziva glasi:   POZIV ZA PRIJAVE NA PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČKI INKUBATOR   CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući…

Održan Dan otvorenih vrata InQuire Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator”

InQuire Evidence to Policy Hub je organizovao Dan otvorenih vrata Programa podrška mladim istraživačima “Istraživački inkubator” 13.10.2021. godine u on-line formatu. Događaju su prisustovali mladi istraživači koji su prethodno iskazali zaintresiranost za učešće u programu. Na početku događaja je direktor istraživanja CREDI-a, dr. Nermin Oruč ukratko prezentovao centar kao istraživačku infrastrukturu za društvena istraživanja u…